Przydatne linki:
Strona główna Aktywne lokalnie
Aktywne Lokalnie

Kobiety z wizytą studyjną w Bawarii

Szesnaście kobiet uczestniczek projektu ,,Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich - Współdecyduj! Aktywne kobiety z Bawarii wspierają Kobiety z Polski w angażowaniu się” uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Bawarii (Moosach/Glonn) w dniach 9-12 października. Wyjazd był współfinansowany w ramach: Wsparcia Szwajcarii - szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii europejskich Funduszy Szwajcarskich i przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami z Polski i Niemiec. Porównano dobre praktyki, dyskutowano o sytuacji kobiet w obu krajach, omówiono problemy na jakie się napotykano w trakcie realizowanych działań oraz debatowano o możliwościach ich rozwiązania.

Jak się okazało udział kobiet w życiu publicznym również w Bawarii nie jest łatwy – wymaga dużego zaangażowania, determinacji i przede wszystkim sieciowej współpracy. Stowarzyszenie Kobiety dla gminy Moosach od 10 lat zajmuje się polityką komunalną w swojej gminie, ma na koncie już kilka udanych przedsięwzięć; celem jest wprowadzenie do samorządu silnej reprezentacji kobiety, by można było kontynuować ważne dla rozwoju i przyszłości gminy działania i nadać im „kobiecy punkt widzenia”. Stowarzyszenie zaprasza w swoje progi wszystkich mieszkańców - również mężczyzn.

W programie wizyty był ciekawy warsztat pt. ,Partycypacja obywatelska i budowanie sieci współpracy”; uczestniczki projektu wysłuchały prezentacji Bettiny Marquis i Doris Rauscher ze Stowarzyszenia Pracy Socjaldemokratycznych Kobiet oraz Janette Dressl przewodniczącej organizacji ,,Kobiety dla Moosach”. Panie aktywnie włączają się w politykę, stawiają na rozwiązania ekologiczne w swoim regionie, troszczą się o sytuację kobiet na niemieckim rynku pracy, organizują czas wolny dzieciom szkolnym oraz dbają o rozwój gminy i estetykę otoczenia. Omówiono także projekty realizowane z ich inicjatywy w Moosach i obejrzano efekty tych działań - świetlicę dla dzieci, skatepark oraz  nowy chodnik.

Renata Glaser - kandydatki na burmistrzynię gminy Glonn i członkini społecznego Związku AG Energie 2020 przedstawiła nagrodzony projekt pt. „Zmiana Energii” w Glonn; gmina chce do 2020 roku w 100 proc. przejść na energii ze źródeł odnawialnych. Zwiedzano także jedną z wielu elektrociepłowni opalanych biomasą.

Bardzo ciekawe było również seminarium pt. ,,Rola i zaangażowanie kobiet na rzecz lokalnego rozwoju”, w którym m.in. uczestniczyły członkinie organizacji ,,Kobiety Wiejskie z Ebersberg”. Ich działalność skupia się na dokształcaniu kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych, promowaniu zawodu rolnika, dokształcaniu dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu działania gospodarstw rolnych oraz zdrowego żywienia. Jednym z ciekawszych efektów ich działań jest realizacja projektu ,,Rolnicy idą do szkół” skierowanego do młodzieży szkolnej. W ramach tego działania rolnicy organizują dla dzieci wycieczki do gospodarstw rolnych, prowadzą akcję edukacyjną na temat pochodzenia żywności, np. mleka, zboża, mięsa, pokazują drogę ich przetwarzania oraz powstałe produkty, promując  przy tym ekologiczne rolnictwo.

Inną z dobrych praktyk jaką poznały beneficjentki projektu była historia powstania stowarzyszenia i marki UNSER LAND. Głównym zadaniem tego stowarzyszenia było zorganizowanie sieci sprzedaży produktów lokalnych i regionalnych na terenie Monachium i okolic. Warunkiem włączenia do sieci sprzedaży produktu jest jego pochodzenie: wyprodukowany i przetworzony w regionie! Realizacja pomysłu zajęła 20 lat. Obecnie gospodarstwa rolne produkujące taką żywność sprzedają swoje produkty w supermarketach, a popyt na nią jest coraz większy. Nie mniej emocji uczestniczkom wyjazdu przyniosła wizyta w wzorcowym gospodarstwie rolnym (modelowym centrum rolnictwa ekologicznego) w Herrmannsdorf, po którym oprowadzała jego współwłaścicielka Gudrun Schweisfurth. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę drobiu, trzody chlewnej oraz bydła. Prowadzona jest także nowoczesna masarnia, piekarnia i serowarnia, które zaopatrują istniejący na terenie gospodarstwa market w ekologiczne produkty. Dodatkowo na terenie gospodarstwa działa przedszkole wiejskie dla dzieci z okolicznych miejscowości.  

Jak się okazuje ekologia jest bardzo ważna dla kobiet niemieckich – podczas wizyty omówiono również temat walki z GMO - Rosi Reindl członkini nieformalnego stowarzyszenia „Zivilcourage” (Odwaga cywilna) przedstawiła akcje informacyjne i działania, które łączą przedstawicieli wszystkich grup społecznych.

Uczestniczki tak podsumowują wizytę studyjną: „…piękne widoki, świeże powietrze i smaczna kuchnia regionalna, to nie jedyne walory Bawarii. Największym atutem tego regionu są ludzie, którzy oprócz tego że są życzliwi i uśmiechnięci, to z wielkim zaangażowaniem dbają o swoje środowisko lokalne w każdym aspekcie - społecznym, gospodarczym, ekonomicznym i ekologicznym. Warto było przyjrzeć się ich działaniom z bliska. Być może w przyszłości niektóre z tych dobrych praktyk dałoby się przenieść na polski grunt”.

 

Well yet everyone know that cialis com free offer can be detected with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE