Aktualności


Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko – warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!

 

Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko–warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!
Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour. Projekt przeznaczony jest dla tych rolników, którzy chcieliby uprawiać warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i przejść pełen proces konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Więcej
Nowy projekt TIK dla Ekosynergii seniorów

 

TIK dla EKOSYNERGII seniorów

Czy komputer i Internet mogą być narzędziami, za pomocą których łatwiej będzie seniorom komunikować się, dyskutować i działać? Czy, używając komputera i Internetu można dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony? Na te pytania odpowie najnowszy projekt Społecznego Instytut Ekologicznego – TIK dla EKOSYNERGII seniorów.

Więcej
Zapraszamy do nowych tradycyjnych sadów

 

Fundacja AgriNatura i grupa Orbis rozpoczęła wspólny projekt, którego nadrzędnym celem jest ochrona i pomnażanie rolniczej bioróżnorodności, a w szczególności dawnych odmian drzew owocowych. Dzięki finansowemu wsparciu grupy Orbis rolnicy już posadzili na Mazowszu 1500 drzew dawnych odmian, w kolejnym sezonie planowane jest posadzenie 5000 drzew w całej Polsce. Dlaczego powinniśmy dbać o tradycyjne sady?

Więcej

O Instytucie

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) został założony w 1990 roku w Warszawie. Jest stowarzyszeniem non-profit (nr KRS 0000083414), należącym do grona organizacji pożytku publicznego oraz organizacji strażniczych. Jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci,  Koalicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej oraz sieci PAN EUROPE. Instytut współpracuje także z Greenpeace i ANPED.

Podstawowe cele SIE

Społeczny Instytut Ekologiczny

Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa ...
Społeczny Instytut Ekologiczny współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami, instytutami i ośrodkami naukowymi, zwłaszcza w w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie oraz zagrożeń wynikającymi ...
SIE należy do Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej, PAN-Europe, WECF (Kobiety w Europie dla Wspólnej Przyszłości), The International Ecotourism Society ...
SIĘ współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, MROEE, Heifer Project International, ośrodkami doradztwa rolniczego, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego ...

Projekty w trakcje realizacji

Projekty realizowane przez SIE.

Władze  Społecznego Instytutu EkologicznegoTomasz Włoszczowski
Prezes Zarządu


Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew
Wiceprezes Zarządu


Anna Pośnik
Członek Zarządu - skarbnik
biuro@sie.org.pl

2018 | Społeczny Instytut Ekologiczny
Społeczny Instytut Ekologiczny

ul. Czeladnicza 17/1
04-743 Warszawa, Polska