Przydatne linki:
Strona główna Kurpiowski Model różnorodności biologicznej
Kurpiowski Model różnorodności biologicznej

Program Społecznego Instytutu Ekologicznego dotowany przez GEF/SGP i Fundację EKOFUNDUSZ (realizacja 2003-2006).
Celem projektu było wzbogacenie bioróżnorodności rolniczej poprzez reintrodukcję i odtworzenie rodzimych ras zwierząt i lokalnych odmian roślin w gospodarstwach ekologicznych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej na wsi.
W projekcie uczestniczyli rolnicy ekologiczni posiadający atest lub będący w trakcie przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną. Otrzymali rodzime rasy zwierząt i lokalne odmiany roślin użytkowych zakupione w instytutach naukowych i bankach genów.
Zwierzęta gospodarskie przekazane zostały rolnikom, którzy zobowiązali się prowadzić chów zwierząt i uprawę roślin zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego oraz przekazać jednego odchowanego potomka otrzymanego zwierzęcia, podobnie jak część zebranego plonu następnemu przystępującemu do programu rolnikowi.
Do projektu wybrano:
Rodzime rasy zwierząt - kurę zielononóżkę i żółtonóżkę kuropatwianą, krowę polską czerwoną, konika polskiego, konia huculskiego, owcę olkuską i wrzosówkę, gęsi biłgorajską i pomorską, minikaczkę i kaczkę pekin polski P33, świnię złotnicką białą.
Lokalne odmiany roślin - jabłonie dawnych odmian; zboża: pszenice m.in. orkisz, płaskurkę; jęczmienie: Hanna, Lubicki; owies: Proporczyk, Tatrzański, Udycz; motylkowate: lędźwian, wykę, peluszkę, fasolę karłową i tyczną, groszek cukrowy; ziemniaki: wyszoborski, Giewont, Amerykany, Bem, Fliskę, Pierwiosnek, Dalię, Almę.
W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację terenu w odniesieniu do dawnych odmian roślin uprawnych oraz przydomowych sadów oraz stworzono infrastrukturę warunkującą powodzenie przeprowadzanej reintrodukcji zwierząt i roślin (wzbogacenie bioróżnorodności poprzez m.in. zadrzewienia śródpolne, przydomowe ogródki, zakrzewienia, oczka wodne, wzbogacenie roślinności łąk).
Przeprowadzono kilkadziesiąt warsztatów i spotkań rolników, naukowców, specjalistów, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i grup formalnych oraz nieformalnych.

Well already everyone know of that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE