Przydatne linki:
Strona główna Między Bugiem a Narwią
Witamy na stronie projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze Środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Patronat Honorowy

Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Działania i aktualności poziomu A „Budowanie partnerstwa międzysektorowego”
Działania i aktualności pionu B „Rolnictwo Ekologiczne”
Działania i aktualności pionu C „Ekoturystyka”
Działania i aktualności pionu D „Przetwórstwo”
Galeria

Opis projektu

Projekt, który będzie trwał dwa lata (styczeń 2008 – grudzień 2009) przewiduje prowadzenie działań służących zrównoważonemu rozwojowi w piętnastu położonych w zlewni Bugu i Narwi. Następujące gminy przystąpiły do projektu: Brańszczyk, Brok, Długosiodło, Jabłonna Lacka, Łochów, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Pokrzywnica, Rząśnik, Sadowne, Somianka, Sterdyń, Zaręby Kościelne oraz Zatory.
W ramach projektu odbędą się m.in. wyjazdy studyjne (w Polsce i za granicą), seminaria, interaktywne warsztaty tematyczne poświęcone rolnictwu ekologicznemu, produktom tradycyjnym oraz agro- i ekoturystyce, warsztaty w gospodarstwach przetwórczych pokazujące, jak uruchomić małe przetwórstwo ekologicznej lub tradycyjnej żywności, doradztwo indywidualne. Wydane zostaną również publikacje (ulotki, poradniki, mapy) o wyżej wymienionej tematyce, które otrzymają beneficjenci.
Efektem tych działań będzie utworzenie rynku „zielonych” produktów i usług, rozwój rolnictwa ekologicznego, lokalnego przetwórstwa i produktu tradycyjnego oraz agro- i ekoturystyki.
Nad realizacją projektu czuwać będzie zespół w następującym składzie:
Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew, główny koordynator, tel. 601 091 809;
Jolanta Zientek-Varga, asystent, tel. 605 064 613;
Ewa Sieniarska, koordynator ds. rolnictwa ekologicznego tel. 605 064 320;
Izabella Byszewska, koordynator ds. przetwórstwa, tel. 605 064 039;
Aleksandra Priwieziencew, koordynator ds. agro-ekoturystyki, tel. 605 064 189.

Wszystkie konferencje, seminaria, warsztaty, wyjazdy prowadzić będą specjaliści, eksperci i praktycy. Gwarantuje to, że beneficjenci uzyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także będą mogli otrzymane informacje i wskazówki wykorzystać w praktyce – wdrożyć we własnych gospodarstwach, przetwórniach, obiektach turystycznych i oczywiście w gminach.
Nowatorskim działaniem projektu jest nie tylko budowanie sieci partnerstwa gmin położonych między Bugiem a Narwią wokół wspólnych atutów, ale również przechodzenie od teorii do praktyki. W wyniku projektu wzbogacona zostanie rolnicza różnorodność biologiczna (przekazanie modelowym gospodarstwom rodzimych ras zwierząt gospodarskich), przyszli rolnicy ekologiczni uzyskają doradztwo indywidualne, podobnie jak i właściciele agroturystyki (podniesienia standardów i dochodzenie do eko-agroturystyki), po raz pierwszy w Polsce wprowadzone zostaną w modelowych gminach standardy tzw. zielonych destynacji (na poziomie samorządów), powstaną modelowe lokalne przetwórnie oraz wypromowane zostaną tradycyjne, lokalnie wyprodukowane produkty
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem, działaniami i aktualnościami projektu.

Schemat projektu - Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej.

 

Well along everyone know that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE