Aktualności


Przedłużamy termin składania wniosków o dofinansowanie do 27 września! Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko–warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour. Projekt przeznaczony jest dla tych rolników, którzy chcieliby uprawiać warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i przejść pełen proces konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Więcej
Partnerstwo „TIK dla EKORYNERGII seniorów”

Partnerstwo „TIK dla EKORYNERGII seniorów” Seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju - takie motto towarzyszyło działaniom projektu TIK dla EKORYNERGII seniorów, który zakończony został 30 czerwca br.

Więcej
Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko – warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!

 

Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko–warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!
Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour. Projekt przeznaczony jest dla tych rolników, którzy chcieliby uprawiać warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i przejść pełen proces konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Więcej

O Instytucie

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) został założony w 1990 roku w Warszawie. Jest stowarzyszeniem non-profit (nr KRS 0000083414), należącym do grona organizacji pożytku publicznego oraz organizacji strażniczych. Jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci,  Koalicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej oraz sieci PAN EUROPE. Instytut współpracuje także z Greenpeace i ANPED.

Podstawowe cele SIE

Społeczny Instytut Ekologiczny

Wśród statutowych celów organizacji znajdują się m.in. działania na rzecz ekologii i budowania społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej, szczególnie obszarów wiejskich, ochrony zwierząt i dziedzictwa ...
Społeczny Instytut Ekologiczny współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, uczelniami, instytutami i ośrodkami naukowymi, zwłaszcza w w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie oraz zagrożeń wynikającymi ...
SIE należy do Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Koalicji na Rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej, PAN-Europe, WECF (Kobiety w Europie dla Wspólnej Przyszłości), The International Ecotourism Society ...
SIĘ współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, MROEE, Heifer Project International, ośrodkami doradztwa rolniczego, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego ...

Projekty w trakcje realizacji

Projekty realizowane przez SIE.


Partnerstwo „TIK dla EKORYNERGII seniorów”

Partnerstwo „TIK dla EKORYNERGII seniorów” Seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju - takie motto towarzyszyło działaniom projektu TIK dla EKORYNERGII seniorów, który zakończony został 30 czerwca br.

Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko – warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!

 

Zostań rolnikiem ekologicznym i uprawiaj eko–warzywa ze Społecznym Instytutem Ekologicznym!
Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour. Projekt przeznaczony jest dla tych rolników, którzy chcieliby uprawiać warzywa z certyfikatem rolnictwa ekologicznego i przejść pełen proces konwersji na rolnictwo ekologiczne.

The BOND Project

Farmers and land managers play a key role in the environmental and economic sustainability of the farming sector in Europe. The way they organize and network, and their ability to combine individual and collective work, both mutually reinforcing,

Władze  Społecznego Instytutu EkologicznegoTomasz Włoszczowski
Prezes Zarządu


Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew
Wiceprezes Zarządu


Anna Pośnik
Członek Zarządu - skarbnik
biuro@sie.org.pl

2018 | Społeczny Instytut Ekologiczny
Społeczny Instytut Ekologiczny

ul. Czeladnicza 17/1
04-743 Warszawa, Polska