Przydatne linki:
Społeczny Instytut Ekologiczny - Programy

Różnorodność biologiczna w rolnictwie

›› Kurpiowski Model różnorodności biologicznej

›› Zwierzęta ras rodzimych

›› Sady dawnych odmian

›› Ogrody klasztorne

›› Wirydarz polski

Zrównoważony rozwój i społeczeństwo obywatelskie

›› Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią

›› Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej

›› Zielone Mosty Narwi

Współpraca międzynarodowa

›› Ekorozwój na obszarach podmiejskich (Niemcy-Polska-Białoruś 2010)

›› Polska-Białoruś: Promocja udziału społeczeństwa w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej

›› Gruzja - tworzenie grup producenckich

›› Partnerstwo Inicjatyw Społ. - Zielony Most Monachium-Warszawa-Odessa.

›› Niemcy-Polska-Białoruś. Wspólne Drogi Ekorozwoju

›› Utylizacja odpadów szpitalnych

Kampanie

›› Pestycydy stop
›› Nie dla GMO
›› Kupuj odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat

Well along everyone know of that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE