Przydatne linki:
Partnerstwo Inicjatyw Społecznych. Zielony Most Monachium-Warszawa-Odessa – projekt dofinansowany prze Fundację im. St. Batorego (realizacja 2007).

Jak wykorzystać walory przyrodnicze i kulturowe do rozwoju regionu? Jak połączyć ze sobą takich partnerów, jak ekolodzy, urzędnicy, rolnicy, rzemieślnicy, osoby bezrobotne z różnych rejonów Europy? Jak sprawić, by rozpoczęli wspólne działania na rzecz własnej społeczności? Prowadzony przez Społeczny Instytut Ekologiczny polsko – niemiecko – ukraiński projekt „Zielony Most Monachium-Warszawa-Odessa”, finansowany ze środków Fundacji Batorego w ramach programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych, miał przynieść odpowiedzi na te pytania.

Meandry rzeki Kohylnik - Ukraina.
Społeczny Instytut Ekologiczny zaprosił do współpracy partnerów realizujących podobne programy: organizację niemiecką Dachverein UNSER LAND oraz organizację ekologiczną MAMA-68 z Ukrainy.
W projekcie, który trwał od marca do grudnia 2007 r. przewidziano trzy zdarzenia edukacyjno-informacyjne: na terenie Polski, Ukrainy i Niemiec.
Celem projektu było pokazanie, jak poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej i obywatelskiej mieszkańców wsi uruchamiają się lokalne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz poprawia jakość życia na wsi.
W maju 2007 r. odbyło się spotkanie studyjne w Warszawie partnerów Projektu z Polski, Niemiec i Ukrainy. Były wspólne warsztaty, wyjazdy w teren oraz seminarium, zorganizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pt. „Rola rolniczych grup producenckich w tworzeniu lokalnego partnerstwa”, na które zostały zaproszone grupy producenckie z Mazowsza.
Zorganizowaliśmy wyjazdy studyjne do rolników ekologicznych na Kurpiach oraz do grupy „Sąsiad” z Goworowa i na lokalny kiermasz producentów ekologicznych i do agroturystycznego gospodarstwa prowadzącego warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

Kiermasz eko w Ciopanie
W lipcu 2007 r. spotkaliśmy się na Ukrainie w Besarabii. Uczestniczyliśmy w seminarium nt. ekologizacji tutejszego rolnictwa i odwiedziliśmy gospodarstwach rolne oraz hodowlane. Poznaliśmy społeczną inicjatywę na rzecz rekultywacji cennej przyrodniczo rzeczki Kohylnik.
W październiku 2007 r. odbyło się spotkanie partnerskie w Bawarii, w Niemczech. Zapoznaliśmy się z ideą sieci partnerskiej UNSER LAND, działającej na rzecz lokalnego rozwoju. Poznawaliśmy zasady tutejszego marketingu produktów lokalnych, budowania grup przetwórców, tworzenia współpracujących ze sobą sieci. Odwiedziliśmy m.in. halę targową , gdzie lokalni rolnicy i przetwórcy sprzedają bezpośrednio swoje wyroby.

Kiermasz produktów ekologicznych Bauernquelle.
Zwiedzaliśmy także sklepy lokalnych przetwórców oraz duże sklepy sieciowe, w których sprzedawane są wyroby z marką UNSER LAND. Byliśmy także w gospodarstwie specjalizującym się w uprawie ekologicznych ziemniaków oraz zwiedzaliśmy przydomowe sklepy u tutejszych rolników i serowarnię przy gospodarstwie hodowlanym. Spotkaliśmy się z lokalnymi ekologami i władzami samorządowymi.

Well already everyone be familiar with that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE