Przydatne linki:
Poszerzenie wiedzy na temat zagrożenia dla środowiska przez odpady poszpitalne oraz sposobów ich utylizacji.

Historia i cele projektu
Na Białorusi ważny temat stanowi kwestia zagospodarowania odpadów medycznych, w tym szpitalnych należących do grupy odpadów niebezpiecznych. Nie powinny być one składowane na komunalnych wysypiskach, a obecnie zaledwie dwa - trzy proc. z nich poddawana jest recyklingowi. Ministerstwo Zdrowia Białorusi zaleca co prawda właściwą utylizację tej grupy odpadów, ale nie ma tam systemu ich prawidłowego zagospodarowania.
Międzynarodowa Organizacja Publiczna „Partnerstwo Ekoprojekt” z Mińska zwróciła się w 2007 roku do Społecznego Instytutu Ekologicznego z prośbą o umożliwienie zdobycia wiedzy na temat zagospodarowania odpadów szpitalnych, w czym Polska ma doświadczenie. Obecnie realizowany projekt jest odpowiedzią na tę prośbę.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy zaproszonej do Polski pięcioosobowej grupy z Białorusi na temat zagrożeń, jakie wiążą się z niewłaściwym zagospodarowaniem odpadów poszpitalnych oraz pokazanie metod utylizacji takich odpadów, a także przekazanie informacji na temat działania modelowej spalarni takich odpadów, zademonstrowanie jej pracy. Celem projektu jest także podniesienie świadomości ekologicznej urzędników i zarządów szpitali, wprowadzenie tematu utylizacji odpadów poszpitalnych na poziom decyzji samorządu.
Uczestnicy studyjnej wizyty w Polsce to przedstawiciele mińskich szpitali, miejskiej służby sanitarno-higienicznej, administracji Mińska, organizacji „Partnerstwo Ekoprojekt”.

Główny koordynator projektu
Jolanta Zientek-Varga,
Członek zarządu Społecznego Instytutu Ekologicznego
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 605 064 613

Partner projektu
Białoruska organizacja pozarządowa - Międzynarodowa Organizacja Publiczna
„Partnerstwo Ekoprojekt”.
Mińsk 22 00 07, Białoruś
tel/faks +375 172 63 54 17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.ecoprojekt.org
Koordynator projektu: Irina Lastovka
tel. + 375 295 06 04 29

Organizację założyli w Mińsku w 2000 r. specjaliści związani z tematyką ochrony środowiska, racjonalnym wykorzystaniem energii oraz zrównoważonym rozwojem.
Głównym obszarem działalności organizacji jest opracowanie i wdrażanie projektów związanych m.in. z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem na poziomie lokalnym i krajowym. Cele organizacji to: podnoszenie poziomu wiedzy o środowisku, kształtowanie postaw i świadomości władz lokalnych, biznesu, konsumentów i szerzej - społeczeństwa - w zakresie problemów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, rozwój edukacji ekologicznej, upowszechnianie informacji o środowisku i zrównoważonym rozwoju. Aktualnie „Partnerstwo Ekoprojekt” realizuje m.in. projekty „Rozwój wielostronnej współpracy w dziedzinie wody, odpadów i efektywności energetycznej na Białorusi” i Lokalna Agenda 21.

Działania w projekcie
Założenie stron internetowych projektu,
Staż (pobyt studyjny) w Polsce pięcioosobowej grupy z Białorusi:
pobyt w Olsztynie: wizyta w dwóch szpitalach i poznanie systemu zbiórki odpadów szpitalnych, zwiedzanie modelowej spalarni odpadów szpitalnych, spotkanie z radnymi z komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
pobyt w Warszawie: spotkanie ze specjalistami Fundacji EkoFundusz, zajmującymi się zagadnieniami utylizacji odpadów niebezpiecznych, wizyta w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, wizyta w Ministerstwie Środowiska, spotkanie w Fundacji Nasza Ziemia, konferencja prasowa w Społecznym Instytucie Ekologicznym z udziałem uczestników stażu poświęcona projektowi i planowanym efektom z nim związanym.
Seminarium w Mińsku połączone z Okrągłym Stołem z udziałem polskiego i białoruskiego eksperta oraz przedstawiciela polskiego NGO – weźmie w nim udział 15. przedstawicieli służby zdrowia ze wszystkich regionów Białorusi, a także uczestnicy stażu w Polsce.

Szczegóły pobytu w Polsce
Od 3 do 9 września 2008 r. gościła w Polsce pięcioosobowa grupa z Białorusi (przedstawicielka organizacji „Partnerstwo Ekoprojekt”, koordynatorka projektu ze strony białoruskiej oraz cztery osoby reprezentujące środowiska służb sanitarno-medycznych - wszyscy z Mińska).
Podczas tygodniowego pobytu w Polsce białoruscy goście odwiedzili Olsztyn oraz Warszawę. W Olsztynie mieli okazję poznać system zbiórki odpadów medycznych w dwóch tamtejszych szpitalach: Szpitalu Miejskim i Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Pierwszy z nich ma ten system doskonale zorganizowany, posiada certyfikaty ISO z zakresu ochrony środowiska, natomiast w drugim system dopiero powstaje. Zapoznanie się z jednej strony z systemem, który się tworzy, a z drugiej - z już doskonale działającym, było bardzo pouczające – podkreślali uczestnicy stażu.


W Szpitalu Miejskim w Olsztynie.
Bardzo wysoko ocenili też wizytę w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, który m.in. spala odpady medyczne i weterynaryjne. Spotkali się z kierownictwem firmy, zwiedzili teren zakładu, dokładnie obejrzeli spalarnię. Zadawali mnóstwo szczegółowych pytań, interesując się nie tylko samym procesem spalania, technologią, lecz także zasadami obowiązującymi podczas przewozu odpadów z placówek medycznych do spalarni, a także przepisami, które normują wszelkie kwestie związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych.W spalarni w Olsztynie.
Podsumowaniem pobytu w Olsztynie była wizyta w urzędzie miasta, gdzie z uczestnikami stażu spotkał się wiceprezydent Tomasz Szczyglewski, przewodniczący rady miasta Zbigniew Dąbkowski, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Łukasz Łukaszewski, dyrektor wydziału ochrony środowiska Barbara Olszewska, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Ryszard Szymański. Podczas spotkania przedstawiciele władz Olsztyna przedstawili problemy związane z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, związane z tym plany na przyszłość a także odpowiadali na liczne i bardzo szczegółowe pytania.
Kolejne punkty programu stażu związane były z pobytem w Warszawie. W stolicy białoruscy goście w pierwszym dniu spotkali się z Mirą Stanisławską-Meysztowicz, prezesem Fundacji Nasza Ziemia, która opowiedziała m.in. o współpracy organizacji z władzami Warszawy i firmami w zakresie zbiórki odpadów i ich utylizacji, o akcji Sprzątanie Świata i o sposobach włączania wszystkich grup społecznych w programy dotyczące ochrony środowiska.
Bardzo ważne merytorycznie było spotkanie z panią Elżbietą Morgen-Lewińską z Fundacji EkoFundusz, która przedstawiła wszystkie aspekty gospodarki odpadami medycznymi, opowiedziała też o inwestycjach współfinansowanych przez Fundację, w tym o spalarni odpadów medycznych w Olsztynie. Istotna była też wizyta w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, gdzie Małgorzata Kędzierska, naczelnik Wydziału ds. Higieny Komunalnej
Departamentu Higieny Środowiska przedstawiła przepisy związane ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów medycznych, bardzo dokładnie informując o wszelkich niuansach z tym związanych. Wizytą kończącą było spotkanie w Ministerstwie Środowiska, gdzie z grupą spotkała się Małgorzata Szymborska, naczelnik Departament Gospodarki Odpadami oraz pracownik tego departamentu Łukasz Turowski. Zaprezentowali oni polskie przepisy dotyczące odpadów w powiązaniu z prawem Unii Europejskiej, odpowiadali na wiele bardzo szczegółowych pytań.
Pobyt w Polsce zakończyła konferencja prasowa w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego oraz rozmowy podsumowujące staż.

Well already everyone be aware of that cialis com free offer can be detected with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE