Przydatne linki:
Strona główna Projekt SFORCE
Projekt SFORCE
alt
alt

Zapraszamy również na stronę projektu na Facebooku : https://www.facebook.com/pages/Leonardo-da-Vinci-Project-Sforce/470528226331650?ref=hl

Wsparcie systemów certyfikacji ekoturystycznej na obszarach wiejskich- to projekt partnerski Społecznego Instytutu Ekologicznego, realizowany wspólnie z partnerami z Irlandii i Norwegii w latach 2013-2014. Projekt sfinansowany jest z programu Lifelong Learning Programme (Leonardo da Vinci)

Ecotourism Ireland    www.ecotourismireland.ie

oraz

Skagakaia AS www.skagakaia.no

Ideą projektu jest wymiana doświadczeń dotycząca istniejących systemów certyfikacji ekoturystycznej, szczególnie dla małych przedsięwzięć ekoturystycznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich.

SYSTEMY CERTYFIKACJI EKOTURYSTYCZNEJ

alt

 

alt

alt

ZAGRANICZNI PARTNERZY PROJEKTU


Ecotourism Ireland

Organizacja Ecotourism Ireland utworzyła własny system certyfikacji jakości w ekoturystyce aby wspierać rozwój nowych przedsięwzięć ekoturystycznych w Irlandii. Sama organizacja powstała w 2009 roku. We współpracy ze wszystkimi kluczowymi partnerami powstał niezależny proces weryfikacji , opracowane zostały kryteria . Jako jedyna organizacja w Irlandii prowadzi ekoturystyczne szkolenia i systematycznie lobbuje na rzecz rozwoju ekoturystyki , współpracuje z 22 agencjami krajowymi oraz instytucjami edukacji dorosłych. Ostatnie strategie rządowe uwzględniają rolę ekoturystyki jako istotnej dla rozwoju wyspy, jest to między innymi wynik współpracy ecotourism ireland i rolników. W marcu 2011 pierwszy obiekt otrzymał certyfikat w regionie Burren.

Irlandzki certyfikat jest również od stycznia 2013 jako jeden z niewielu europejskich uznany przez Globalną Radę Zrównoważonej Turystyki (Gobal Sustainable Tourism Council   www.gstcouncil.org ). Rada powstała jako międzynarodowa inicjatywa na rzecz zrównoważonej turystyki . Celem GSTC jest propagowanie dobrych praktyk, identyfikacja I tworzenie rynków dla zrównoważonej turystyki, edukacja I lobbing na rzecz przyjęcia ogólnoświatowych zasad ekoturystyki, zdefiniowanych jako Globalne Kryteria Zrównoważonej Turystyki (Global Sustainable Tourism Criteria).

Beneficjentami szkoleń są w szczególności małe I nowo powstające przedsięwzięcia turystyczne i rolnicy, Szkolenia sa prowadzone wspólnie z czterema Lokalnymi Grupami Działania (LGD-program Leader), w regionach Co Meath , North Cork ,North Kerry i The Burren Co Clare.

Skagakaia

Skagakaia Guesthouse- obiekt otwarty od 2009, zlokalizowany w miejscowości wiejskiej Bø i Vesterålen, na północy Norwegii. Włascicielka Lone Lamark była inicjatorką powstania Ecotourism Norway (w 2008 r.) i rozwoju norweskiego systemu certyfikacji ekoturystycznej. Po 12 latach pracy jako konsultant I doradca w dziedzinie zrównoważonej turystyki postanowiła otworzyć własne przedsięwzięcie. Dawna poczta portowa, rodzinna własność, została przekształcona w pensjonat I restaurację o typowo ekoturystycznym profilu. Celem jest również uzyskanie w najbliższym czasie certyfikatu.   Aktualnie rozwijana jest oferta zajęć dla turystów. Celem jest również udowodnienie że w tej biednej jak na norweskie warunki gminie wiejskiej ekoturystyka stwarza ekonomiczną alternatywę dla rozwoju intensywnych i nieprzyjaznych dla środowiska gałęzi przemysłu . Skagakaia to małe przedsiębiorstwo w fazie rozwoju ale z jasną wizją.

HISTORIA PROJEKTU

Od paru lat, ogólnoświatowy rozwój ruchu ekoturystycznego i rosnące zapotrzebowanie rynku tworzą nowe możliwości dla małych przedsięwzięć turystycznych. Jest to szczególna szansa dla zrównoważonego rozwoju europejskich obszarów wiejskich i dywersyfikacji źródeł przychodów małych gospodarstw rolnych. Jest to również narzędzie łączące ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego z ekonomicznym rozwojem lokalnych społeczności . nadal jednak istnieje bardzo niewiele narzędzi edukacyjnych dla rolników czy właścicieli przedsięwzięć turystycznych , którzy chcieliby przestawić profil swojej działalności na bardziej ekoturystyczny. W niektórych krajach Europy, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa publiczno-społeczne wykonały bardzo istotną pracę dla rozwoju ekoturystyki poprzez tworzenie krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji ekoturystycznej. Są to nadal nowe narzędzia i zarówno dla osób które zarządzają systemami jak i dla ich aktualnych i potencjalnych beneficjentów nie istnieje formalny system szkoleń i edukacji. Projekt ma na celu chociaż częściowo uzupełnić brak narzędzi edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami aktywnymi w dziedzinie ekoturystyki i certyfikacji ekoturystycznej. Charekterystyczne jest że partnerzy projektu wszyscy pracują na obszarach wiejskich a beneficjentami szkoleń są często rolnicy i właściciele agroturystyki. Istniejące w 3 krajach systemy certyfikacji tworzone były wspólnie z lokalnymi interesariuszami. Są to jednak nadal nowe innowacyjne systemy i potrzebują wsparcia edukacyjnego zarówno dla ubiegających się o certyfikat jak i dla odpowiedzialnych za certyfikację. Ponadto powinna zaistnieć pewna spójność standardów i kryteriów certyfikacji ekoturystycznej na poziomie europejskim aby zapewnić jasny przekaz i wiarygodność wobec turystów z po za granic Europy. Pomogłoby to również małym przedsiębiorcom i rolnikom w kontaktach z turystami zagranicznymi.

 

CELE PROJEKTU

 • wsparcie krajowych/regionalnych systemów certyfikacji ekoturystycznej, ich wiarygodności, efektywności ekonomicznej, dostępności dla MSP na poziomie lokalnym poprzez zwiększenie kompetencji instytucji i organizacji zarządzających systemami
 • stworzenie narzędzi edukacji dla rolników i małych przedsiębiorców turystycznych, pomocy w procesie certyfikacji i zmiany profilu działalności na ekoturystyczny,
 • zwiększenie kompetencji właścicieli małych przedsięwzięć turystycznych (często agroturystycznych- rolników) w zakresie promocji i marketingu certyfikowanych obiektów i systemów certyfikacji
 • rozwój narzędzi edukacyjnych dla małych przedsiębiorców turystycznych dotyczących rynku turystów zagranicznych

 

OCZEKIWANE WYNIKI

 • strona projektu na FB
 • publikacja na stronach partnerów wyników wymiany doświadczeń i wizyt studyjnych, warsztatów krajowych i zagranicznych
 • przygotowanie i publikacja w formie pdf do pobrania wspólnie wypracowanych narzędzi edukacyjnych, wytycznych i wskazówek dotyczących :” Korzyści z certyfikacji ekoturystycznej” , „Jak przyciągnąć turystów zagranicznych” , „Rozwój destynacji wokół certyfikacji ekoturystycznej”, przetłumaczonych na język krajowy i opublikowanych na www (2014)

 

I WARSZTAT, POLSKA WRZESIEŃ 2012

Do pobrania:

Program warsztatu i wyjazdu studyjnego kickoff prgramme

Prezentacja działań SIE Ecotourism in Poland

Zapraszamy również do galerii projektu >>>>

II WARSZTAT PROJEKTU – IRLANDIA , MARZEC 2013

 1. Communicating Ecotourism Hotel Doolin
 2. Communicating Ecotourism The Burren Ecotourism Experience

 3. Communicating Ecotourism (Ireland)

 4. Ecotourism in Poland

III WARSZTAT ZAGRANICZNY – NORWEGIA, CZERWIEC 2013

•Zobacz zdjęcia>>>Galeria projektu SFORCE

•Drugi warsztat projektu odbył się w obiekcie ekoturystycznym Skagakaia www.skagakaia.no. Obiekt charakteryzuje ciekawa historia- właścicielka Lone Lamark to trzecie pokolenie zamieszkujące pocztę portową w Skagen. Budynek poczty bardzo dokładnie odrestaurowany to dzisiaj kawiarnia i restauracja, natomiast hangar portowy został przerobiony na pokoje dla gości. Zachowano wszelkie możliwe oryginalne elementy i odtworzono wszystko z nieium zwykłą dbałością o szczegóły i historię.

W ramach poznawania lokalnych atrakcji ekoturystycznych, odwiedziliśmy muzeum rybackie w Bo, oraz wzięliśmy udział w łowieniu ryb na autentycznym kutrze kapitana Toma, który nadal utrzymuje się z rybactwa. Współpraca z lokalną społecznością, poznawanie kultury i wsparcie lokalnej gospodarki to kluczowe elementy ekoturystyki.

Odwiedziliśmy również unikalny obiekt jakim jest

Podczas spotkania i dyskusji z partnerami, wymieniono się doświadczeniami na przewodni temat „Jak zwiększyć wartość dodaną w ekoturystyce” („How to add value to ecotourism”)

IV WARSZTAT- POLSKA, BROK, WRZESIEŃ 2013

Zobacz zdjęcia>>>Galeria projektu SFORCE

W ramach warsztatu odwiedziliśmy z partnerami 4 wyjątkowe obiekty o charakterze ekoturystycznym:

Mamy nadzieję że wkrótce niektóre z nich postarają się o uzyskanie Polskiego Certyfikatu ekoturystycznego.

W ramach odkrywania ekoturystycznych atrakcji, Pan Wojciech Kwiatkowski, nadleśniczy nadleśnictwa Wyszków, zaprowadził nas na miejsce żerowania bobrów i opowiedział z werwą i humorem o terenach chronionych Puszczy Białej i działaniach podejmowanych w kierunku rozwoju zrównoważonej turystyki w lasach i na obszarach Natura 2000. Serdecznie Dziękujemy!

Ostatniego dnia, odbyło się seminarium poświęcone certyfikacji w ekoturystyce w którym wzięło udział ponad 40 właścicieli obiektów agro i ekoturystycznych z powiatu Ostrów Mazowiecka i okolic. Podczas seminarium goście i eksperci polscy i zagraniczni jak również przedstawicielki partnerów (Skagakaia Norway i Ecotourism Ireland) prezentowali swoje obiekty i działania związane z promocją ekoturystyki oraz certyfikacją.

V WARSZTAT- NORWEGIA , SKAGEN, LUTY 2014

Kolejne spotkanie w Norwegii było okazją dla partnera norweskiego do przetestowania typowo ekoturystycznych atrakcji o tej wyjątkowo zimnej ale też niezmiernie ciekawej porze roku. Istotnym elementem rozwoju małego biznesu ekoturystycznego jest wykorzystanie wszelkich możliwości związanych z lokalnymi tradycjami, kulturą, przyrodą czy codziennym z życiem lokalnej społeczności i lokalną gospodarką, dla stworzenia ekoturystycznej oferty. Wizyta studyjna obejmowała:

Wizytę u rdzennych mieszkańców Norwegi Saamich, zajmujących się hodowlą reniferów. Ich kultura rozwijała się w północnej Skandynawii, gdzie przybyli 11 000 lat temu. Żyli w zgodzie z naturą. Nosili kolorowe kurtki, a mieszkali w namiotach lub torfowych chatach, gdy podążali za reniferami. Hodowla reniferów jest głównym zajęciem Samów , dostarczając im mięso, futro . Mięso renifera jest niezwykle drogie i norwegowie kupują je od Samich tylko kiedy świętują specjalne okazję, śluby itp. Przez lata ludność Samich była bardzo uciskana przez rząd norweski, obecnie budzą bardzo duże zainteresowanie wśród turystów, którzy są ciekawi ich kultury, tradycji i obecnego stylu życia.

Wizytę w przetwórni ryb w Steine. Tu spływają statki z ładunkami ryb, głównie łososiami. Przetwarzane i wykorzystywane jest 100% z każdej ryby żadna cześć nie jest wyrzucana, część mięsa jest filetowana, odpadki jak flaki itp są mielone i trafiają do konserw. Obecnie fabryka zatrudnia około 15 osób to bardzo nie dużo zważając że kiedyś liczba personelu pracującego w fabryce wahała się między 50 a 100 osobami. Rybacy mówią że pojawiają się problemy natury ekologicznej bo ocieplenie wód powoduję że zmieniają się prądy morskie i ryby obierają inne kursy stąd muszą wypływać dalej w poszukiwaniu ławic.

Obserwację Zorzy Polarnej. Powstawanie zjawiska związane jest z przepływem prądu w jonosferze na wysokości około 100 km ponad powierzchnią Ziemi, w obszarze przenikania pasów radiacyjnych i górnej atmosfery ziemskiej. Niewątpliwie jej występowanie i częste pojawianie się jest ważną przyczyną pojawiania się turystów z okolicy.

Ponadto odbyło się spotkanie warsztatowe partnerów- tym razem omawiano wszelkie aspekty dotyczące wartości dodanej ekoturystyki
Do pobrania prezentacja pdf

VI WARSZTAT –IRLANDIA, KWIECIEŃ 2014

W dniach 1 – 4 kwietnia 2014 r. odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu SFORCE. Tym razem było to we wschodniej Irlandii ok. 40 km od Dublina w Boyne Valley (Dolina Boyne).

Wszyscy zakwaterowani byli w Decoy Country Cottages – ekoturystycznym byłym gospodarstwie rolnym, oferującym obecnie wygodne i przestronne apartamenty dla ekoturystów.

Pierwszy dzień pobytu poświęcony był na spotkania partnerów i pierwsze podsumowania projektu SFORCE. Następnie wszyscy zwiedzali jedną z największych atrakcji w okolicy tj.

Newgrange Bru No Boinne – kompleks neolitycznych grobowców korytarzowych, kolumn skalnych oraz innych zabytków prehistorycznych,datowanych na okres około 3000 roku p.n.e., znajdujący się meandrach rzeki Boyne. Kompleks został wpisany w 1993 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Najbardziej znane miejsca wykopalisk w Brú na Boinne to grobowce korytarzowe (Newgrange, Knowth i Dowth) słynne ze znaczących kolekcji sztuki megalitycznej.

Następnym punktem programu było gospodarstwo zajmujące się hodowlą owiec i wyrobami z wełny Boyne Valley Wools, gdzie obdyła się prezentacja gospodarzy oraz pokaz pozyskiwania wełny i jej przerobu www.boynevalleywools.com. Przy gospodarstwie prowadzony jest również mini sklep z lokalnymi produktami i wyrobami z wełny.

Pomimo niesprzyjającej pogody i padającego deszczu kilka następnych godzin grupa spędziła w posiadłości Rock Farm Slane www.rockfarmslane.ie, gdzie właścicielka z pasją realizuje pomysły stworzenia ekoturystycznego „kampingu” zwanego glampingiem, czyli miejscem, gdzie są lekkie, niezwiązane na stałe z gruntem i budowane z naturalnych materiałów domki.

Drugi dzień pobytu w Irlandii zarezerwowany był na pobyt w gospodarstwie edukacyjnym Causey www.causey.ie, gdzie gospodarze nastawieni są przede wszystkim na prowadzenie zajęć dla dzieci.

W Causey Farm mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw, poznać tradycyjną irlandzką muzykę i taniec oraz samodzielnie przyrządzić typowy irlandzki chlebek.

Odbyło się również seminarium szkoleniowe organizowane przez irlandzkiego partnera. Były 3 prezentacje, wręczono również certyfikaty ekoturystyczne właścicielom świeżo certyfikowanych obiektów.

Irlandczycy certyfikują swoje obiekty – jest to płatne, jednakże skutecznie wpływa na jakość i standard oferowanych usług. Wiele obiektów należy do lokalnej sieci współpracy – www.meathecotourism.org. W trakcie seminarium zwrócono uwagę , by każdy z członków sieci systematycznie podnosił jakość świadczonych usług oraz przestrzegał ustalonych reguł.

Do pobrania prezentacje pdf przykładowych przedsięwzięć ekoturystycznych

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO POBRANIA

PORADNIK – KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI I KOMUNIKOWANIE EKOTURYSTYKI

PREZENTACJA- Jak przyciągnąć ekoturystów

PREZENTACJA –Marketing w ekoturystyce

Well already everyone see that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE