Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Ecosynegry wyjazd - Maj 2012

Ecosynergy 50 plus

Ekologia łączy ponad podziałami – językowymi, kulturowymi, obyczajowymi. Ekologia łączy pokolenia; ekologia to dialog między ludźmi – tak bardzo dziś potrzebny. A wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w działaniach na rzecz przyrody i środowiska jest fantastyczną i pożyteczną przygodą dla obu stron – gości i gospodarzy.

Tak podsumowują trzytygodniowy pobyt w partnerskiej organizacji niemieckiej w miejscowości Glonn pod Monachium trzy polskie wolontariuszki.

Każdy dzień wypełniony był pracą, spotkaniami, poznawaniem przyrody, kultury i historii regionu.

Polskie wolontariuszki przeprowadziły inwentaryzację cennych obiektów przyrodniczych w gminie Glonn - przygotowany przez nie spis stał się podstawą pierwszej publikacji o zabytkowych drzewach w regionie.

Spotkały się z kilkoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi, poznały ich działania - m.in. akcje przeciw GMO czy promujące OZE. Wzięły udział w wielu spotkaniach ze społecznością gminy i regionu, na których przedstawiły działania SIE służące zrównoważonemu rozwojowi, ochronie przyrody i środowiska.

W programie trzytygodniowego pobytu była praca dla lokalnej społeczności – wyszukiwanie, fotografowanie i katalogowanie cennych obiektów przyrodniczych – drzew i krzewów; uczestniczenie w działaniach stowarzyszenia ochrony przyrody Bund Naturschutz,; praca dla lokalnej społeczności, doskonalenie języka niemieckiego; wymiana doświadczeń i informacji z miejscowymi organizacjami ekologicznymi.

Przez cały pobyt wolontariuszki robiły zdjęcia drzewom i krzewom w Glonn i okolicy – m.in. w Zinnebergu, w okolicach gospody Schiessstatte, w pobliżu wsi Haslach i Martenhofen. Uwieczniły m.in. piękną dębową aleję i pojedyncze stare dęby, jesiony; lipy. Porządkowały zdjęcia, dzieliły je tematycznie, pracowały nad podpisami. To wszystko umożliwiło wydanie broszury ilustrującej ich pracę w Glonn ze zdjęciami wybranych, cennych okazów drzew i innych interesujących pomników przyrody.

Pomagały też w pracy organizacji Bund Naturschutz – oznaczały organizmy wodne występujące w jednym z rezerwatów, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem z projektów edukacyjnych; oznaczały i katalogowały rośliny na łące edukacyjnej należącej do organizacji. Pomagały też przy organizacji i koordynacji festynu rolniczego Bauer Markt na rynku w Glonn, rozdawały mieszkańcom ręczniczki reklamowe, opowiadały o projekcie Ecosynergy 50+.

Pracowały też fizycznie – plewiły rabaty i sadziły kwiaty na klombach przy rynku w Glonn.

Podczas pobytu spotykały się, wymieniały doświadczenia i pomagały organizacjom ekologicznym: m.in. z organizacją LUXX, która od lat, wykorzystując SolarMobil, promuje różne rodzaje energii odnawialnej; przygotowały materiały informacyjne potrzebne do kolejnego wyjazdu SolarMobila; z organizacją Zivilcourage, która wraz z innymi zaangażowana jest w systematyczne kampanie i akcje przeciwko GMO; ze stowarzyszeniem ARCHE, które promuje przywracanie w rolnictwie dawnych odmian roślin i ras zwierząt, a także prowadzi zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych.

Pobyt zakończyło spotkanie w domu kultury z mieszkańcami Glonn i okolicy. Martin Esterl, burmistrz Glonn, otrzymał namacalny efekt pracy wolontariuszek broszurę - album przedstawiającą najpiękniejsze lub najciekawsze drzewa, cuda przyrody sfotografowane w Glonn i okolicach.

Marzec 2012

W ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez cale życie" – programu Grundtvig Projekty Wolontariatu Seniorów rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu pod hasłem Ekosyngeria 50+, którego celem jest wolontariat osób dorosłych (wiek powyżej 50 lat) między współpracującymi organizacjami - naszym partnerem jest niemiecka organizacja LuXX.

Tym projektem rozpoczynamy budowę międzynarodowej sieci współpracy seniorów, która umożliwi synergię ich wiedzy i aktywności w tematach związanych z ochroną przyrody i środowiska oraz edukacją ekologiczną.

Każdy z 12 wolontariuszy seniorów (6 z Polski i 6 z Niemiec) spędzi 3 tygodnie w organizacji partnera wspierając ją w działaniach ekologicznych, dzieląc się swoją wiedzą, kompetencjami, a jednocześnie podnosząc swoje umiejętności i wiedzę o nowym kraju i środowisku oraz inspirując się nawzajem do nowych akcji.

Zapraszamy zainteresowanych udziałem w projektach wolontariatu seniorów–ekologów do kontaktu z nami. Planujemy dalsze projekty!

 

Informacja o organizacji LuXX

Słownik polsko/niemiecko/angielski

Well along everyone know that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE