Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Rolnicza bioróżnorodność ocalona dla przyszłych pokoleń

W ramach projektu Społecznego Instytutu Ekologicznego "Rolnicza bioróżnorodność ocalona dla przyszłych pokoleń" powstało w Armenii pięć lokalnych banków genów. Po zorganizowanych przez organizację Green Lane ośmiu warsztatach w szkołach wiejskich w Armenii banki zostały założone przy szkołach podstawowych we wsiach Gargar (prowincja Lori), Gargandzagar (prowincja Tavush), Areni i Aghavnadzori (prowincja Wajoc Dzor) i Vaghatin (prowincja Syuniq).

W powstanie banków zaangażowali się nauczyciele z tych szkół, w Gargar i Gargandzagar tematem zainteresowały się nieformalne grupy kobiet, działające w tych wsiach. Główna jednak praca, czyli zbieranie nasion, suszenie i opisywanie była wykonywana przez uczniów. Wyposażenie banków było częściowo sfinansowane z dotacji, część wyposażenia i potrzebne pomieszczenia zapewniła szkoła. Na jesieni szkoły wyznaczyły miejsca w szkolnych ogrodach, gdzie w przyszłym roku powstaną grządki, na których uczniowie wysieją zebrane w tym roku nasiona fasoli, bobu, grochu. Dzieci przynosiły z domu, często od swoich babć i dziadków, różne informacje na temat tych lokalnych odmian, dawne, czasem już zapomniane, nazwy a także przepisy na różne potrawy.

Pierwszym etapem projektu była wizyta trójki przedstawicieli organizacji pozarządowych z Armenii (Millennium, Green Lane i Socio-psychological Centre) w Polsce. Goście zwiedzili bank genów i kolekcję drzew owocowych dawnych odmian w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, kolekcję dydaktyczną banku Genów SGGW, Bank Genów w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, gdzie przechowywane są ziarna dawnych zbóż i roślin oleistych w niskich temperaturach oraz powstaje historyczna kolekcja dawnych nasion, spotkali się z kierownictwem Instytutu, poznali sposoby dokumentowania kolekcji i zapoznali się z ogólnoeuropejskim systemem zbierania danych nt. dawnych odmian roślin uprawnych. Później zwiedzili kolekcję dawnych odmian drzew owocowych w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach, lokalne banki genów zakładane u rolników ekologicznych, lokalny bank genów w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły, gdzie poznali przykłady wykorzystania bioróżnorodności rolniczej, czyli dawnych odmian drzew owocowych, roślin zbożowych i innych do stworzenia atrakcyjnego produktu, powstania marki i promocji regionu z konkretnym zyskiem ekonomicznym.

Spotkali się też z organizacjami zajmującymi się podobną tematyką, m.in. z członkami Stowarzyszenia dla Dawnych Odmian i Ras, które prowadzi w Pokrzydowie lokalny bank genów, dowiedzieli się o innych podobnych inicjatywach społecznych, zapoznali się ze sposobem dokumentowania kolekcji na małą skalę, poznali kolekcje dawnych odmian ziemniaków, sad dawnych odmian drzew owocowych, uprawy dawnych odmian zbóż, hodowlę kur zielononóżek – dawna polska rasa kur.

Odwiedzili gospodarstwo ekologiczne Leszka Kwietniaka w Kruszewie, w którym obejrzeli kolekcję drzew owocowych dawnych odmian, domki dla dzikich pszczół – zapylaczy, suszarnię dla ziół, owoców i warzyw, suszenie, mieszanie i paczkowanie warzyw i owoców dawnych odmian, poletka doświadczalne warzyw i ziemniaków dawnych odmian, hodowlę świni złotnickiej białej i konika polskiego – rasy rodzime.

W okresie maj-czerwiec nasi partnerzy zorganizowali w Armenii 8 spotkań ze szkołami i z organizacjami kobiecymi, zaczęły powstawać banki genów w Lori (Gargar), Tavush (Gargandzagar) i Wajoc Dzor (Areni i Aghavnadzor) i Syuniq (Vaghatin) . Dzieci rozpoczęły zbieranie nasion. W sierpniu odbyło się szkolenie na temat zakładania lokalnych banków genów dla nauczycieli w Erewaniu. We wrześniu funkcjonowało już w Armenii pięć lokalnych banków genów.

Na przełomie września/października koordynatorka i ekspertka ze Społecznego Instytutu Ekologicznego w ramach wyjazdu ewaluacyjnego do Armenii odwiedziły szkoły, obejrzały założone lokalne banki, spotkały się z uczniami, nauczycielami, kobietami z organizacji wiejskich i przedstawicielami władz lokalnych. Spotkały się też z przedstawicielami mediów i organizacji pozarządowych.

Ormiańscy partnerzy opracowali ulotkę na temat znaczenia dawnych odmian roślin uprawnych, dlaczego warto je chronić i dlaczego są zakładane lokalne banki genów.

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Programu RITA 2011 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

rita fedd paff

Well along everyone have that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE