Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Spotkanie z przedstawicielami gminy Andrzejewo

W ramach projektu Społecznego Instytutu Ekologicznego  „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy Andrzejewo wójtem Michałem Rutkowskim, przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Skłodowskim oraz odpowiedzialną min. za współpracę z organizacjami pozarządowymi Panią Ewą Sołowińską. Spotkanie miało miejsce 25 kwietnia w Urzędzie Gminy w Andrzejewie.


Spotkanie poprowadziły Sonia Priwieziencew - koordynator projektu oraz Klaudia Wojciechowicz - animator projektu w powiecie ostrowskim. Dyskusja dotyczyła sposobów i kierunków współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz wpływu   organizacji na działania podejmowane przez lokalne władze. Uczestniczki projektu przytoczyły  przykłady współpracy z samorządami własnych. Wójt michał Rutkowski na przykładzie swojej gminy przedstawił płaszczyzny współpracy samorządu z lokalnymi NGO. Podkreślił, iż działanie w formalnych lub mniej sformalizowanych grupach pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz na efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców.


W spotkaniu udział wzięli również goście z Danii - uczestnicy projektu wolontariatu seniorów.

 

Well along everyone have that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE