Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Wyjazd studyjny pt. "Idealna gmina" w gminie Myszyniec

W ramach projektu Społecznego Instytutu Ekologicznego „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” w dniach 25-26 maja odbył sie wyjazd studyjny “idealna gmina” . W ramach wyjazdu uczestniczki projektu spotkały się  z przedstawicielami samorządu lokalnego Gminy Myszyniec ; Panią Alicją Bednarczyk odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi i Panem burmistrzem Bogdanem Glinką. Podczas spotkania burmistrz przedstawił swoją wizję rozwoju gminy, opowiedział o trudnych początkach pracy w urzędzie oraz swojej pasji j- śpiewie i tańcu ludowym. Burmistrz wielokrotnie podkreślał, że istotą jego pracy i rozwoju gminy jest otwartość i słuchanie ludzi.
Ilość i sposób realizowania projektów w gminie zrobiła naprawdę wielkie wrażenie.

Następnie odbyło się spotkanie z aktywnymi paniami z lokalnej grupy działania Kurpsie Razem i Towarzystwa przyjaciół Myszyńca. Podczas spotkania Pani Magdalana Walijewska opowiedziała o zasadach funkcjonowania LGD, pisaniu projektów, pozyskiwaniu funduszy i zczegółach programu małe projekty w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na niewielkie działania (w kwocie do 50 tys.) Istotne informacje dotyczyły współpracy z samorządem w ramach pozyskania wkładu własnego wymaganego w przypadku małych projektów.
Pani Katarzyna Olszewska  opowiedziała o projektach zrealizowanych dotychczas przez Towarzystwo przyjaciół Myszyńca na terenie gminy. Po spotkaniu miało miejsce zwiedzanie piętra  zaadoptowanego,  we współpracy z urzędem gminy, na przestrzenie biurowe LGD.
W sobotę Adam Bakuła, kierownik Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle przedstawił prezentację na temat współpracy lokalnego Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich z instytucjami samorządowymi przy realizacji kilkunastoletniego projektu pt. Warsztaty Etnograficzne "Ginące Zawody". Warsztaty wycinanek poprowadziła mistrzyni tej sztuki pani Wiesława Bogdańska.

Well already everyone know that cialis com free offer can be detected with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE