Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Debata publiczna "Udział kobiet w samorządach" w Broku

5 grudnia w ratuszu w Broku, w ramach projektu "Siec wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich"5 odbyła się debata publiczna pod tytułem "Udział kobiet w samorządach".

Prelegentami debaty byli: p. Danuta Janusz -Wiceburmistrz Ostrowi Maz, p. Eliza Drewnowska - dyrektor szkoły podstawowej w Bogutach-Piankach, p. Bożena Kordek - przewodnicząca Rady Powiatu w poprzedniej kadencji, p. Iwona Wierzbicka - pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet i p. Urszula Wołosiewicz - radna powiatu a także panowie Jerzy Bauer - Wicestarosta ostrowski i Marek Młyński Burmistrz Gminy Brok.

W debacie udział wzięli przedstawiciele samorządów gminnych orz uczestniczki projektu.

Debatę otworzyła biorąca udział w projekcie Danuta Jabłonka Grabowska która jako główna organizatorka i mieszkanka Broku powitała wszystkich przybyłych. Następnie burmistrz odczytał skierowany do uczestników debaty list od ministra p. Jacka Michałowskiego -Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczestników debaty.

Animator projektu Klaudia Wojciechowicz przedstawiła statystyki udziału kobiet w samorządach w powiecie ostrowskim i nakreśliła podstawowe problemy do dyskusji. Dane statystyczne wykazują, że w Polsce w radach gminnych jest trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Tylko 9% wójtów w Polsce to kobiety. W powiecie ostrowskimi jest w sumie 21% kobiet w radach gmin, ale ani jednej na stanowisku wójta. W Gminie Brok współczynnik ten wynosi 27%.

Podczas debaty prelegenci odnieśli się do zaproponowanych przez uczestniczki projektu zagadnień:

  1. Jakie są korzyści wynikają z udziału kobiet w samorządzie?
  2. Dlaczego jest tak mało kobiet w samorządach?
  3. Dlaczego kobiety niechętnie kandydują?
  4. Dlaczego kobiety nie glosują na kobiety?
  5. Jakie są możliwe rozwiązania/ działania?

Mimo odmienności poglądów, wartka i dynamiczna dyskusja przebiegała w bardzo ciepłej i życzliwej atmosferze. Podczas dyskusji często powracał temat stereotypów, stresogenności świata polityki i nieodzowności wsparcia ze strony rodziny i społeczności. Zwrócono uwagę, na konieczność kształtowania postaw u dzieci w przestrzeni domowej albowiem to z stamtąd wynosimy sporą część naszych przekonań o roli kobiet i mężczyzn, zakresie ich obowiązków i kompetencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział i mamy nieskromną nadzieję, że choć w niewielkim stopniu debata przyczyni się do zachwiania miażdżących statystyk udziału kobiet w samorządach w powiecie ostrowskim :))

Well along everyone know that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE