Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Kolejne spotkanie w Świerżach Zielonych

W dniu 25 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ,, Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”. Tematem przewodnim był zrównoważony i lokalny rozwój. Ekspertem w tej dziedzinie była Danusia Nowak, która w bardzo przystępny sposób zaznajomiła uczestniczki w/w zagadnieniem.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania zeszłorocznych zjazdów. Animatorka projektu, Klaudia Wojciechowicz, omówiła pokrótce każdy zjazd, następnie sprawdziła wiedzę uczestniczek z zakresu partycypacji i roli samorządu. Panie doskonale umiały poradzić sobie z postawionymi im zadaniami. I kolejny raz udowodniły, że zdobywana przez nich wiedza nie idzie na marne!

Następnie Danusia Nowak wprowadziła nas w pojęcie zrównoważonego i lokalnego rozwoju. Wyjaśniła wagę i znaczenia mądrego i odpowiedzialnego postępowania człowieka wobec środowiska, w którym żyjemy. Na sali szybko rozgorzała dyskusja na temat ekologii, kosztów i trudności przy uprawie żywności ekologicznej oraz hodowli zwierząt metodami nieprzemysłowymi. Moderatorka spotkania – Sonia Priwieziencew – musiała studzić wzburzone emocje, ponieważ zaciekłym dyskusjom nie było końca.

Dla złagodzenia atmosfery, Danusia Nowak zaprezentowała doskonały przykład zrównoważonego rozwoju  - Projekt ,,Dolina Barczy”, gdzie w pionierski sposób wdrożono model rozwoju gospodarczego okolicy przy zachowaniu jej unikalnej, jak na skalę Europy, bioróżnorodności fauny i flory.

Przerwę kawową urozmaicił występ lokalnego zespołu ,,Zarębianki”. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo podobały się wykonywane piosenki.

Cześć wykładową spotkania zwieńczyło ćwiczenie w podgrupach. Uczestniczki musiały zaprezentować atuty swojej gminy oraz wymyślić atrakcyjne sposoby na zrównoważony rozwój lokalny. Na uwagę zasłużyły postulaty: większego promowania produktów miejscowych, stworzenia sieci dystrybucji dla tzw. ,,dobrej żywności”, otworzenie ogródka zielarskiego, sadzenie, ochrona i upowszechnianie dawnych odmian drzew owocowych, odpornych na szkodniki i lokalne warunki klimatyczne – wspaniałych do uprawy bez oprysków i pestycydów, czy chociażby promowanie i wspieranie lokalnych działaczy, czyli ludzi ważnych i cennych dla lokalnej społeczności.

Na zakończenie - Sonia Priwieziencew - przedstawiła kalendarium spotkań i tematów na kolejne miesiące. Ustalono też listę uczestniczek na wyjazd sieciowy, który odbędzie się w dniach 21,22,23 lutego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Przepyszny poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń był jak zwykle ukoronowaniem całego spotkania.

Well already everyone have that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE