Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Szkolenie w Wąsewie

22 marca miało miejsce ostatnie szkolenie, przewidziane dla projektu ,, SIEĆ WSPARCIA KOBIET NA TERENACH WIEJSKICH”. Uczestniczki spotkania zaznajomiły się z pogłębioną analizą zrównoważonego i lokalnego rozwoju. Poznały rys historyczny omawianego tematu oraz zagrożenia, jakie hamują jego dalszą ekspansję. W części praktycznej eksperci: Sonia Priwieziencew oraz Tomasz Włoszczowski przedstawili min. heurystyczną technikę planowania – SWOT - którą wykorzystuje się przy realizacji projektów. Panie ćwiczyły ją na wybranych tematach, ważnych dla swoich lokalnych organizacji.

Następnie animatorka projektu – Klaudia Wojciechowicz – zaprezentowała możliwości portalu społecznościowego: Facebook - w promocji stowarzyszeń i fundacji. Zachęciła uczestniczki do korzystania z nowoczesnych źródeł techniki, jako doskonałej formy międzypokoleniowej wymiany informacji.

Na zakończenie ustalono temat oraz formę przeprowadzenia konsultacji społecznych. Duże zainteresowanie wzbudziło zagadnienie związane z wprowadzeniem do szkół zdrowej żywności, kupowanej od lokalnych producentów. Ustalono, że najlepszą formą pozyskania opinii mieszkańców w/w temacie, będzie przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli i rodziców dzieci, uczących się w placówkach oświatowych na terenie powiatu ostrowskiego.

 

 

Well already everyone be aware of that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE