Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Zakończenie projektu pt. Ekosynergia50plus łączy południe i północ Europy.

Po dwóch latach pracy i współpracy z tureckim Stowarzyszeniem Kulturalnym Troya zakończyliśmy projekt wolontariatu seniorów – to był nasz trzeci projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – programu Grundtvig Projekty Wolontariatu Seniorów. Bardzo żałujemy, że zakończyły się w programie „Uczenie się przez cale życie” możliwości aplikowania na działania związane z seniorami. Seniorzy to ważna i coraz bardziej aktywna grupa społeczna – naszym celem było zainspirowanie seniorów do aktywności związanej z ekologią i kulturą.
Dzięki działaniom projektu seniorzy podnieśli swoje umiejętności komunikacyjne, poznali w podstawowym zakresie język obcy (polski, turecki), poznali tradycje, kulturę i historię kraju partnerskiego. Każdy z 12 seniorów spędził trzy tygodnie w organizacji partnerskiej wspierając jej działania swoją pracą. Seniorzy wymieniali się doświadczeniem, dzielili wiedzą i umiejętnościami, a jednocześnie zdobywali nowe kompetencje. W sumie wolontariusze przepracowali 758 godzin dla organizacji partnerskich.

Wspólna praca dla zrównoważonej przyszłości jest jednym z najważniejszych wyzwań w XXI wieku. Wszyscy, którzy je rozumieją i są gotowi uczestniczyć w budowaniu ekorozwoju z poszanowaniem środowiska, przyrody i różnorodności kulturowej muszą połączyć swoje siły i doświadczenie. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania w tym działaniu! Ich wiedza, doświadczenie, znajomość tradycji i kultury jest bezcennym wkładem w zrównoważony rozwój.

Więcej o projektach wolontariatu seniorów na stronie www.ecosynergy50plus.com

Well yet everyone have that cialis com free offer can be detected with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE