Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Nowa książka Anity Idel pt. Krowa nie jest zabójcą klimatu!

(„Agrarkultur im 21. Jahrhundert“; 180 stron, cena: 18.00 EUR, ISBN 978-3-89518-820-6; listopad 2010)

Autorka (ekspert ds. bioróżnorodności rolniczej, lekarz weterynarii) pisze o symbiozie między glebą, roślinami i zwierzętami w zrównoważonym rolnictwie; cytuje naukowe dowody i oddaje głos rolnikom, którzy swoją pracą udowadniają, że rolnictwo zrównoważone jest rozwiązaniem problemu głodu i klimatu.

…Krowy emitują metan, 25 razy groźniejszy dla klimatu niż CO2. Jednak krowy są niezbędne, by wyżywić świat – przyczyniają się do użyźniania gleby i do hamownia zmian klimatycznych: zrównoważony chów pastwiskowy prowadzi do magazynowania węgla jako próchnicy w glebie.
…Największe emisje spowodowane są stosowaniem sztucznych nawozów i uprawami monokulturowymi kukurydzy i soi. Uprawy te zużywają wiele energii i uwalniają gaz rozweselający – 295 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2.
…W przemysłowym rolnictwie zwierzęta karmi się paszami wysokobiałkowymi z kukurydzy, soi i zbóż - mleko i mięso z intensywnych produkcji tylko pozornie są tanie. Rachunek przychodzi znacznie później: monokultury niszczą bioróżnorodność, zielone użytki i lasy (deszczowe).
…Im więcej ludzi żyje na Ziemi, tym ważniejsza jest żyzność gleby, by zapewnić odpowiednie plony, a jednocześnie ograniczyć emisje powodujące zmiany klimatyczne.
Przemysłowe rolnictwo przyczynia się do ocieplenia klimatu i w rezultacie podwyższa ryzyko braku wyżywienia i głodu na świecie.

Well already everyone see that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In specific on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE