Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Długosiodło i Glonn w kierunku partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Po raz drugi spotkali się przedstawiciele mazowieckiej gminy Długosiodło i bawarskiej gminy Glonn; tym razem samorządowcy, producenci, przedsiębiorcy i lokalni liderzy z Długosiodła odwiedzili gminę Glonn. Realizacja wizyty studyjnej była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Gminy mają wiele wspólnych tematów i spraw, które dzięki współpracy mogą być rozwiązywane przy wykorzystaniu wzajemnej wiedzy i doświadczeń. Nawiązano wiele bezpośrednich kontaktów między grupami zawodowymi. Spotkanie było konstruktywne, a dyskusja na temat współpracy ożywiona i serdeczna.
Obie gminy porozumiały się, co do głównych celów i obszarów partnerstwa, które opierać się będzie na konstruktywnej wymianie wiedzy i doświadczenia w działaniach dotyczących:
1. Energii odnawialnej – gmina Glonn, która do roku 2020 uniezależni się od paliw kopalnianych, ma bardzo duże doświadczenia. Długosiodło jest na etapie wprowadzania odnawialnych źródeł energii: w br. panele słoneczne instalowane są na dachach domów. Gmina jest zainteresowana doradztwem eksperckim dot. zakładów na biomasę, biogaz, programów oszczędności energetycznej w budynkach publicznych.
2.Wymiany uczniów, szkół, współpracy i partnerstwa w celu poszerzenia wiedzy uczniów, kontaktów z rówieśnikami niemieckimi, nauki języka, podejmowania wspólnych międzyszkolnych inicjatywy w tematach ochrony środowiska, kultury, sportu itp.
3. Wymiany doświadczeń samorządowców na temat sprawności funkcjonowania struktur administracyjnych.
4. Wymiany kulturalnej - plenery malarskie, zespoły artystyczne, współpraca między domami kultury.
5. Wymiany know-how w działaniach na rzecz regionalnego produktu i przetwórstwa. Zbudowana w gminie Glonn sieć współpracy rolników, przetwórców i konsumentów może stanowić ciekawy wzór dla Długosiodła.
Burmistrz Glonn Martin Esterl i wójt Długosiodła Stanisław Jastrzębski złożyli deklarację opracowania dokumentu, na podstawie którego będzie można rozpocząć wymianę grup młodzieży, ekspertów, samorządowców, nauczycieli i innych aktywnych w gminach osób. Zdecydowano, że pierwsze działanie dotyczyć będzie nawiązania współpracy między szkołami, tym bardziej, że szkoły w Długosiodle wprowadziły w tym roku naukę języka niemieckiego.

Więcej: fotoreportaż z wizyty ››

Well yet everyone have that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In particular on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE