Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Tworzymy Sieć Współpracy (Network) Rolniczej Różnorodności Biologicznej

W siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego odbyło się drugie spotkanie robocze zawiązującej się sieci współpracy w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOSiGW. W warsztacie wzięły udział organizacje pozarządowe zajmujące się rolniczą różnorodnością biologiczną, rolnicy ekologiczni i instytuty naukowe – wszyscy pasjonaci tematu, rozumiejący znaczenie agrobioróżnorodności dla bezpieczeństwa naszej żywności, naszego zdrowia i zdrowia przyrody.
W naszym kraju podejmowane są liczne działania związane z zachowaniem i pomnażaniem zasobów genetycznych związanych z rolnictwem, są one jednak rozproszone, a brak wzajemnych kontaktów uniemożliwia wymianę doświadczeń i przekazywanie informacji.
Sieć współpracy nie tylko ułatwi wzajemne komunikowanie się, ale spowoduje, że rolnicza różnorodność biologiczna zyska odpowiednią rangę i oprawę, stanie się tematem ważnym dla polskiego społeczeństwa i polskiej polityki rolnej.

Zdecydowano, że na stronach organizacji stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Dla Dawnych Odmian i Ras www.ddoir.org.pl zamieszczony zostanie baner Sieci Współpracy, w którym odnaleźć będzie można linki do wszystkich uczestników sieci. Tam też znajdą się inne informacje (kalendarium wydarzeń, realizowane projekty, ewentualne zapytania o rady itp.) W celu opracowania bazy danych zostanie rozesłana ankieta, będzie ona również zamieszczona na stronie sieci. Zapraszamy wszystkim, dla których temat rolniczej różnorodności biologicznej jest ważny do wypełnienia jej i udziału w sieci.

Hasłem tegorocznego Dnia Ziemi (25.04.2010, Polu Mokotowskim, Warszawie) jest Bioróżnorodność – rok 2010 został bowiem ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności. Społeczny Instytut Ekologiczny przygotowuje swoje stoiska pod hasłem „Misja: Bioróżnorodność” – będzie można na nich zaopatrzyć się w ekologiczne produkty pochodzące z rodzimych ras zwierząt gospodarskich, lokalnych odmian warzyw czy owoców, będzie można też dowiedzieć się dużo o tym dlaczego agobioróżnorodność jest ważna, co się do niej zalicza i jak ją chronić, będzie można spotkać tych, którzy tę różnorodność chronią i z niej żyją.
Uczestnicy warsztatu stwierdzili potrzebę spotkań sieci przynajmniej jeden raz na dwa miesiące, najbliższe spotkanie ustalono na czwartek 15 kwietnia o godz. 12.00 w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego, następne 17 czerwca (też czwartek) godz. 12.00.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą chronić, pomnażać i użytkować największe skarby polskiego rolnictwa – rolniczą bioróżnorodność.

Well yet everyone be familiar with that cialis com free offer can be detected with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE