Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Komisja ds.GMO

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska. Z niepokojem informujemy, że negatywnie zaopiniowany w dniu 19 maja 2011 wniosek Uniwersytetu Wrocławskiego na eksperymentalną uprawę lnu GMO (eksperymentalne uwolnienie do środowiska), nieautoryzowany również przez Ministra Środowiska, został złożony ponownie i tym razem przegłosowany pozytywnie przez Komisję, pomimo braku jakichkolwiek zmian merytorycznych we wniosku (nadal głosowały przeciwko 4 osoby, 2 wstrzymały się od głosu. Członków Komisji jest 19). Ponadto złożony i pozytywnie zaopiniowany wniosek z 2010 r. na eksperymentalną uprawę topoli GMO na SGGW, zatwierdzony na 30 sztuk topoli, został zmieniony zwykłym aneksem przez wnioskodawcę (bez przejścia ponownie całej procedury złożenia i opisania stosowanych zabezpieczeń we wniosku), jako że błędnie wykazano 30 sztuk zamiast planowanych ostatecznie 300 sztuk . Komisja niestety zatwierdziła zmianę z 30 na 300 topoli w trybie, który nie wydaje się nam w pełni zgodny z obowiązującą procedurą. Ponadto dyskutowano o tym, czy przy wnioskach związanych z badaniami GMO z użyciem bakterii e. coli w środowisku laboratoryjnym, powinien nadal obowiązywać jedynie pierwszy stopień zagrożenia (a więc i ograniczone zabezpieczenia w trakcie badań), biorąc pod uwagę niewyjaśniony dotąd „przypadek” serii śmiertelnych zachorowań wywołanych tego lata w Niemczech przez odporną na 8 różnych antybiotyków bakterię e.coli. Wszystkie wnioski dotyczące badań GMO w środowisku zamkniętym zostały jednak pozytywnie zaopiniowane bez zmian czy wymogów dot. dodatkowych zabezpieczeń.

Well already everyone have that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE