Przydatne linki:

Witamy na stronach Społecznego Instytutu Ekologicznego

 

Założony w 1990 roku Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) jest organizają pożytku publicznego działającą na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji lokalnych inicjatyw w procesie ekorozwoju.
Debata Publiczna nt. GMO

Zgodnie z zapowiedzią 8 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się Debata Publiczna nt. GMO z udziałem prezydenta Komorowskiego, zwolenników jak i przeciwników organizmów modyfikowanych genetycznie. Społeczny Instytut Ekologiczny reprezentowali: prezes Tomasz Włoszczowski i Sonia Priwieziencew. Prezydent opowiedział się z kompleksowym rozwiązaniem kwestii dotyczących GMO i uchwaleniem jednej ustawy, która by to regulowała. W trakcie spotkanie była także dyskusja; wypowiadali się naukowcy z jednej jak i z drugiej strony. Argumenty zwolenników GMO były bardzo różne, łącznie z takim, że przeciwnicy GMO są konserwatywni i utrudniają postęp i rozwój naszego kraju, a wręcz całej ludzkości. Trudno z czymś takim dyskutować. Społeczny Instytut Ekologiczny jest zdecydowanie przeciw GMO. Uważamy, że jakiekolwiek uwalnianie modyfiowanych organizmów do środowiska za bardzo niebezpiecznie, szkodliwe i zagrażające bioróżnorodności, a przez to także życiu na Ziemi. GMO oprócz wpływu na środowisko, generuje także negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i zdrowotne i każdy z tych powodów jest wystarczający, by powiedzieć zdecydownie NIE dla GMO. Zapraszamy także do naszej zakładki n/t GMO

Well yet everyone know that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In special on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE