Przydatne linki:
Strona główna Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna
Witamy na stronie projektu „Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią”

Od lipca 2009 do grudnia 2010 przez Społeczny Instytut Ekologiczny realizowany będzie projekt, który jest finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2009 – 2010.


„Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.
Patronatem honorowym projekt objęli:
Minister Sportu i Turystyki - www.msport.gov.pl
Główny Konserwator Przyrody - www.mos.gov.pl
Marszałek Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl

Partnerami projektu są:
Lone Lamark - Lone Lamark Reiselivsutvikling
Trine Grann – Grindaheim AS z Norwegii

Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Działania i aktualności
Galeria

Opis projektu

Projekt obejmuje swym zasięgiem 13 sąsiadujących gmin województwa mazowieckiego: Brok, Brańszczyk, Długosiodło, Łochów, Małkinia Górna, Nur, Obryte, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Sadowne, Somianka, Zaręby Kościelne, Zatory.

Celem głównym projektu jest stworzenie wzorcowej lokalnej sieci ekoturystycznej składającej się z 15 różnych obiektów. Cel ten będzie realizowany poprzez 3 cele szczegółowe, czyli trzy piony działań:

Pion A/ opracowanie podczas konsultacji społecznych i przyjęcie przez samorządy wspólnej strategii rozwoju obszaru jako zrównoważonego celu podróży, oparte na szkoleniach i szerokich trójsektorowych konsultacjach społecznych, które pozwolą wyłonić grupy robocze – tematyczne oraz lokalnych liderów pracujących nad tematem B.

Pion B/ stworzenie pierwszego lokalnego i pierwszego w Polsce systemu certyfikacji ekoturystycznej.

Pion C/ stworzenie pierwszej modelowej trasy ekoturystycznej, która zapoczątkuje współpracę obiektów turystycznych.

Działania każdej osi prowadzą do osiągnięcia powyższych końcowych celów szczegółowych:
A - budują współpracę w celu przekształcenia całego obszaru w zrównoważony cel podróży i wdrożenia spójnej polityki samorządów,
B - wytyczają standardy certyfikacji ekoturystycznej
C - tworzą przykład realizacji standardów i zorganizowanej oferty – trasy turystycznej, współpracy obiektów.

Jakie będą rezultaty projektu?

Dzięki działaniom pionu A

 • powstanie strategia rozwoju obszaru projektowego jako zrównoważonego celu podróży,
 • zostanie opublikowany przewodnik "Ekoturysta między Bugiem a Narwią" z opisem gmin biorących udział w projekcie,

Dzięki działaniom pionu B

 • powstanie spójny system certyfikacji ekoturystycznej, czyli:
 • procedury i krytera przyznawania certyfikatu
 • Rada ds. certyfikacji
 • zostanie opatentowany znaku w Urzędzie Patentowym RP
 • opublikowana zostanie broszura „Lokalny system certyfikacji ekoturystycznej przewodnik dla przedsiębiorców turystyki wiejskiej”

Dzięki działaniom pionu C

 • powstanie sieć 15 wybranych oznakowanych obiektów (gospodarstw agroturystycznych, hoteli, miejsc/instytucji związanych z kulturą, przyrodą, aktywną ofertą zajęć, gastronomią - np. tradycyjna piekarnia, warsztat twórcy ludowego, ścieżka przyrodnicza) tworzących pierwszą w Polsce trasę ekoturystyczną
 • wybrane obiekty uzyskają certyfikaty
 • staną się spójną siecią wzajemnie się wspierającą, służącą za wzór współpracy i standardów ekologicznych
 • będzie promocja trasy, sieci (a także gmin) na stronie internetowej sieci

Cały projekt przyczyni się do wypromowania turystyki wiejskiej o wysokich standardach ekologicznych oraz do lepszego zrozumienia przez lokalne społeczności i gości wartości i ochrony zasobów przyrodniczych Natura 2000, pośrednio wpływając na dochody lokalnych usługodawców, umożliwiając dywersyfikację działalności rolniczej i tworzenie zielonych miejsc pracy.

Do kogo skierowany jest projekt i kto może wziąć udział w działaniach?

Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z obszaru projektowego.
Zapraszamy szczególnie samorządy, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe (gminne stowarzyszenia sportu, kultury, zespoły ludowe, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia turystyczne itd.), instytucje edukacji, kultury (szkoły, muzea, domy kultury), instytucje ochrony przyrody (nadleśnictwa, Park Krajobrazowy), biznes i lokalne społeczności – właściciele gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystycznych, gastronomicznych, usługodawcy, artyści, rzemieślnicy, przewoźnicy, organizatorzy turystyki.

UWAGA! Udział w działaniach projektu jest całkowicie bezpłatny.

Informacji udzielają:

Koordynator projektu:
Tomasz Włoszczowski
tel. 725 994 964
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Asystentka projektu:
Anna Pośnik
tel. 605 064 320
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Partnerzy projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”

W projekcie bierze udział 13 gmin położonych w zlewni Bugu i Narwi, w powiatach pułtuskim, wyszkowskim, węgrowskim i ostrowskim.

Brok - www.brok.pl
Brańszczyk - www.branszczyk.pl
Długosiodło - www.dlugosiodlo.pl
Łochów - www.gminalochow.pl
Małkinia Górna - www.malkiniagorna.pl
Nur - www.gminanur.pl
Obryte - www.ugobryte.bip.org.pl
Ostrów Mazowiecka - www.gminaostrowmaz.home.pl
Rząśnik - www.rzasnik.pl
Sadowne - www.sadowne.pl
Somianka - www.somianka.pl
Zaręby Kościelne - www.zareby-kosc.pl
Zatory - www.zatory.pl

Ze strony norweskiej naszymi partnerami są 2 firmy reprezentowane przez ich właścicielki, które mają duże doświadczenie w realizacji w Norwegii działań z każdej z 3 osi przewidzianych w projekcie.

Lone Lamark i jej firma Reiselivsutsvikling.
Lone Lamark prowadzi działalność typowej organizacji ekoturystyki na północy Norwegii, ponadto budowała wspólnie z norweskim GRIP krajowy system ekocertyfikacji turystycznej i nadal uczestniczy w zarządzaniu nim na zlecenie Innovation Norway. Tworzyła też poradnik GRIP dotyczący powstawania zrównoważonych miejsc podróży na poziomie gmin. W naszym projekcie weźmie udział w organizacji i merytorycznej realizacji działań z Osi A (zrównoważony cel podróży) i B (system ekocertyfikacji).

Trine Grann i jej firma Grindaheim AS
2. Trine Grann i jej firma Grindaheim AS prowadzi hotel należący do sieci turystycznej the Great Life company www.grannhotell.no Od lat współpracuje z organizacją ekologiczną Ekopomorka (partnerem projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”) i prowadzi działalność konsultingową w dziedzinie zrównoważonej turystyki, a szczególnie budowania networków i marketingu sieciowego jakościowej oferty turystycznej. Partner weźmie udział merytoryczny w działaniach osi C, związanych z tworzeniem sieci i trasy ekoturystycznej..

Naszymi partnerami są także lokalne organizacje:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” - www.zielonemostynarwi.pl
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” tel. 29 645 7101
Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne - www.nawsi.pl
Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna - www.nlot.pl
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Prostyńskiej - tel. 29 644 91 88
Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” - tel. 691 19 32 69
Stowarzyszenie „Mazowieckie Wierzby” - tel. 607 63 33 80 ( w trakcie tworzenia)

Well already everyone be familiar with that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In distinct on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE