Monthly Archives grudzień 2005

Zielone mosty Narwi

– budowanie koalicji na rzecz ekorozwoju gmin Winnica, Pokrzywnica i Zatory” Projekt rozpoczął się w grudniu 2005 w trzech gminach powiatu pułtuskiego. Cel – powstanie lokalnej koalicji mieszkańców gmin, rolników, nauczycieli, przedsiębiorców oraz samorządów i innych instytucji publicznych lub prywatnych, która ma działać na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów ekologicznych i ekonomicznych, wykorzystując szansę związaną z walorami przyrodniczymi terenu oraz fundusze unijne przeznaczone na ten cel. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (program Phare 2003).
Czytaj dalej

Kategorie: Projekty archiwalne.