Monthly Archives Grudzień 2014

Międzynarodowa Konferencja Rolnictwo Przyszłości Przyjazne Dla Rolników i Klimatu

Jak chronić klimat i zasoby naturalne jako rolnik lub konsument żywności? Rolnictwo w znaczący sposób wpływa na wzrost emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie zmiany klimatu coraz bardziej zagrażają produkcji żywności w Europie i na świecie. Rolnictwo – jedna z przyczyn oraz ofiara zmian klimatu – może być również najlepszym narzędziem do jego ochrony.
Czytaj dalej

Kategorie: Aktualności archiwalne.