Monthly Archives październik 2023

Sześć reguł dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Nowy projekt w ramach programu Erasmus+  Edukacja dorosłych – partnerstwa strategiczne i wymiana dobrych praktyk Rozpoczynamy nowy międzynarodowy projekt „Sześć reguł dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. To wspólna inicjatywa partnerstwa organizacji pozarządowych z Polski – Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), Serbii – MOMO i Turcji – TROYA (http://troyacevre.org). Partnerstwo stawia sobie za cel zwiększenie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), poznanie dobrych praktyk w krajach partnerów, a także wymianę doświadczeń. Rezultatami końcowymi projektu będą:  poradnik„Sześć Reguł dla GOZ”,  edukacyjne filmy video,  informacyjne postery, baza najlepszych praktyk.  Partnerzy zaplanowali czas trwania projektu na 15 miesięcy, od 1 października 2023 r.
Czytaj dalej

Kategorie: Aktualności i Najciekawsze projekty.