Kolejne spotkanie w Świerżach Zielonych

W dniu 25 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu ,, Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”. Tematem przewodnim był zrównoważony i lokalny rozwój. Ekspertem w tej dziedzinie była Danusia Nowak, która w bardzo przystępny sposób zaznajomiła uczestniczki w/w zagadnieniem.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania zeszłorocznych zjazdów. Animatorka projektu, Klaudia Wojciechowicz, omówiła pokrótce każdy zjazd, następnie sprawdziła wiedzę uczestniczek z zakresu partycypacji i roli samorządu. Panie doskonale umiały poradzić sobie z postawionymi im zadaniami. I kolejny raz udowodniły, że zdobywana przez nich wiedza nie idzie na marne!

Następnie Danusia Nowak wprowadziła nas w pojęcie zrównoważonego i lokalnego rozwoju. Wyjaśniła wagę i znaczenia mądrego i odpowiedzialnego postępowania człowieka wobec środowiska, w którym żyjemy. Na sali szybko rozgorzała dyskusja na temat ekologii, kosztów i trudności przy uprawie żywności ekologicznej oraz hodowli zwierząt metodami nieprzemysłowymi. Moderatorka spotkania – Sonia Priwieziencew – musiała studzić wzburzone emocje, ponieważ zaciekłym dyskusjom nie było końca.

Dla złagodzenia atmosfery, Danusia Nowak zaprezentowała doskonały przykład zrównoważonego rozwoju  – Projekt ,,Dolina Barczy”, gdzie w pionierski sposób wdrożono model rozwoju gospodarczego okolicy przy zachowaniu jej unikalnej, jak na skalę Europy, bioróżnorodności fauny i flory.

Przerwę kawową urozmaicił występ lokalnego zespołu ,,Zarębianki”. Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo podobały się wykonywane piosenki.

Cześć wykładową spotkania zwieńczyło ćwiczenie w podgrupach. Uczestniczki musiały zaprezentować atuty swojej gminy oraz wymyślić atrakcyjne sposoby na zrównoważony rozwój lokalny. Na uwagę zasłużyły postulaty: większego promowania produktów miejscowych, stworzenia sieci dystrybucji dla tzw. ,,dobrej żywności”, otworzenie ogródka zielarskiego, sadzenie, ochrona i upowszechnianie dawnych odmian drzew owocowych, odpornych na szkodniki i lokalne warunki klimatyczne – wspaniałych do uprawy bez oprysków i pestycydów, czy chociażby promowanie i wspieranie lokalnych działaczy, czyli ludzi ważnych i cennych dla lokalnej społeczności.

Na zakończenie – Sonia Priwieziencew – przedstawiła kalendarium spotkań i tematów na kolejne miesiące. Ustalono też listę uczestniczek na wyjazd sieciowy, który odbędzie się w dniach 21,22,23 lutego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Przepyszny poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń był jak zwykle ukoronowaniem całego spotkania.