Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – wolontariusze poszukiwani

W dniach 11-22 listopada w Warszawie odbędzie się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 19). Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby mieć swój wkład w to wydarzenie! Wczuj się w klimat! Dołącz do nas. Formularz oraz więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/efektywne-wykorzystanie-energii/zosta-wolontariuszem