Zakończenie projektu pt. Ekosynergia50plus łączy południe i północ Europy.

Po dwóch latach pracy i współpracy z tureckim Stowarzyszeniem Kulturalnym Troya zakończyliśmy projekt wolontariatu seniorów – to był nasz trzeci projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – programu Grundtvig Projekty Wolontariatu Seniorów. Bardzo żałujemy, że zakończyły się w programie „Uczenie się przez cale życie” możliwości aplikowania na działania związane z seniorami. Seniorzy to ważna i coraz bardziej aktywna grupa społeczna – naszym celem było zainspirowanie seniorów do aktywności związanej z ekologią i kulturą.

Dzięki działaniom projektu seniorzy podnieśli swoje umiejętności komunikacyjne, poznali w podstawowym zakresie język obcy (polski, turecki), poznali tradycje, kulturę i historię kraju partnerskiego. Każdy z 12 seniorów spędził trzy tygodnie w organizacji partnerskiej wspierając jej działania swoją pracą. Seniorzy wymieniali się doświadczeniem, dzielili wiedzą i umiejętnościami, a jednocześnie zdobywali nowe kompetencje. W sumie wolontariusze przepracowali 758 godzin dla organizacji partnerskich.

Wspólna praca dla zrównoważonej przyszłości jest jednym z najważniejszych wyzwań w XXI wieku. Wszyscy, którzy je rozumieją i są gotowi uczestniczyć w budowaniu ekorozwoju z poszanowaniem środowiska, przyrody i różnorodności kulturowej muszą połączyć swoje siły i doświadczenie. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania w tym działaniu! Ich wiedza, doświadczenie, znajomość tradycji i kultury jest bezcennym wkładem w zrównoważony rozwój.

Więcej o projektach wolontariatu seniorów na stronie www.ecosynergy50plus.com