Gospodarka obiegu zamkniętego – jedyna alternatywa!

GOZ – to inaczej gospodarka cyrkularna, polegająca na jak najdłuższym wykorzystaniu danego produktu poprzez jego ponowne użycie, dzielenie się nim, pożyczanie, naprawę czy w końcu recykling. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów i jednocześnie ogranicza się powstawanie odpadów.

Warto o tym pamiętać: 

• W ciągu ostatnich 30 lat zużyliśmy już 1/3 zasobów naturalnych!

• W USA zostało tylko 4% lasów pierwotnych, a 40% wód lądowych nie nadaje się do picia!

• 80% pierwotnych lasów na planecie wycięto. W Puszczy Amazońskiej wycina się 2000 drzew na minutę!

• Ponad 100 000 różnych chemikaliów używa się przy produkcji rzeczy codziennego użytku, nie wspominając o pestycydach w rolnictwie. Kumulują się w naszych ciałach i łańcuchu pokarmowym!

• Dzikie zwierzęta zaplątują się w śmieci, albo połykają plastik i dławią się. Tworzywa sztuczne w oceanach zabijają każdego roku około 1 miliona ptaków i 100 tys. innych zwierząt morskich.

• Każdego roku do oceanu trafia około 8 milionów ton butelek, torebek foliowych, sieci rybackich i innych plastikowych odpadów. 

• Wielka Pacyficzna Plama Śmieci – dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów o wielkości 1,6 mln km2 (pięciokrotna powierzchnia Polski), utworzone przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami – zawiera co najmniej 1 800 000 000 000 kawałków plastików wszelkich rozmiarów. Druga, podobna, znajduje się bardziej na zachód, pomiędzy Hawajami a Japonią.

• Co minutę kupuje się ponad 1 milion plastikowych butelek, ale tylko mniej niż jedna na dziesięć jest poddawana recyklingowi.

W przyrodzie nie ma „odpadów”, wszystko jest pełnym cyklem życia. Przez miliardy lat naturalne systemy regenerowały się same. Śmieci to  wynalazek człowieka. Zatem człowiek musi ten problem rozwiązać!