GOZ – wszyscy musimy o tym wiedzieć! 

Góry śmieci, zanieczyszczone powietrze, pestycydy w żywności, alergie… Takie wiadomości słyszymy codziennie. Coraz więcej wiemy też o powiązaniach między produkcją „dóbr” (pytanie, czy wszystkie dobra są nam potrzebne) a środowiskiem. Do produkcji „dóbr” zużywane są ogromne ilości surowców i zasobów naturalnych, w tym wody, drzew, rzadkich metali. Czas produkcji i czas użycia „dóbr” jest krótki – natomiast na pozbycie się odpadów po naszych „dobrach” potrzeba lat życia wielu przyszłych pokoleń. Co pozostawią po sobie pokolenia rewolucji przemysłowej i technologicznej? Z czym będą się musiały zmierzyć nasze dzieci, wnuki i prawnuki? 

Poznanie i stosowanie sześciu Reguł dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest dzisiaj obowiązkiem. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że kierunek rozwoju, w którym zgodnie z modelem gospodarki linearnej: bierzemy, używamy i wyrzucamy; prowadzi nas do katastrofy. Musimy o tym wiedzieć MY KONSUMENCI – i musimy też wiedzieć, że OD NASZYCH WYBORÓW zależą zyski producentów „dóbr”.

Na posterach opracowanych przez międzynarodowe partnerstwo projektu „6R dla GOZ” (Społeczny Instytut Ekologiczny – Polska, TROYA – Turcja, MOMO – Serbia) znajdują się najważniejsze informacje o tym, czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego, dlaczego musimy odejść od konsumenckiego stylu życia, jaki mamy wpływ na stan środowiska i klimatu i w jaki sposób codziennymi wyborami możemy decydować o kierunkach rozwoju. 

Po raz pierwszy postery wystawione zostały 24 maja br. w Wawerskim Uniwersytecie III wieku. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z pojęciem Gospodarka Obiegu Zamkniętego, ale wiele starszych osób wspominało czasy zbierania makulatury, oddawania butelek do skupu, cerowania ubrań, naprawiania sprzętów…

Wystawa składa się z 10 posterów prezentujących w krótki i zrozumiały sposób zagadnienie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Postery można wypożyczać nieodpłatnie w Społecznym Instytucie Ekologicznym (prośba o kontakt mailowy: biuro@sie.org.pl) lub wydrukować je po pobraniu załączonych materiałów w formie pdf.