Projekt Multilokalitat

„Drugie domy” szansą rozwoju lokalnego

Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerstwa realizującego projekt pt. „Drugie domy, jako szansa rozwoju lokalnego w edukacji dla dorosłych” odbyło się 4 maja 2021 r. Ponownie w formie wirtualnej, za pośrednictwem platformy ZOOM. Organizatorem spotkania był Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V. Było ono otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Dyskusję poświęconą przeglądowi różnych sytuacji mieszkańców tzw. drugich domów poprzedziła ciekawa prezentacja Leny Greinke, socjolożki z Uniwersytetu Hanowerskiego (Leibniz Universität Hannover), która przedstawiła trzyletni projekt badawczy „TempALand: tymczasowa obecność i nieobecność oraz jej wpływ na rozwój gminy i lokalną społeczność”. 

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: czym jest i jak rozumieć zjawisko „drugich domów”? Jakie są motywy osób, które mieszkają co najmniej w dwóch różnych miejscowościach? W jaki sposób obszary wiejskie powinny poradzić sobie ze zjawiskiem „drugich domów”? 

Więcej: wiadomości nr 4