Projekty archiwalne

Projekt Ecosynergia 50+

Kolejny projekt pt. „Ecosynergia 50 plus”. Tym razem ekologiczna synergia seniorów połączy łączy południe i północ Europy – Turcję i Polskę!Po sukcesach dwóch projektów łączących działania wolontariuszy seniorów z Polski, Grecji i Niemiec na rzecz ekologii – rozpoczęliśmy nowy projekt, tym razem organizacją partnerską jest Stowarzyszenie Kulturalne Troya w Turcji.
Czytaj dalej

Kategorie: Projekty archiwalne.

Witamy na stronie projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze Środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Czytaj dalej

Kategorie: Projekty archiwalne.

Zielone mosty Narwi

– budowanie koalicji na rzecz ekorozwoju gmin Winnica, Pokrzywnica i Zatory” Projekt rozpoczął się w grudniu 2005 w trzech gminach powiatu pułtuskiego. Cel – powstanie lokalnej koalicji mieszkańców gmin, rolników, nauczycieli, przedsiębiorców oraz samorządów i innych instytucji publicznych lub prywatnych, która ma działać na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów ekologicznych i ekonomicznych, wykorzystując szansę związaną z walorami przyrodniczymi terenu oraz fundusze unijne przeznaczone na ten cel. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (program Phare 2003).
Czytaj dalej

Kategorie: Projekty archiwalne.