Witamy na stronie projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze Środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Działania i aktualności poziomu A „Budowanie partnerstwa międzysektorowego”
Działania i aktualności pionu B „Rolnictwo Ekologiczne”
Działania i aktualności pionu C „Ekoturystyka”
Działania i aktualności pionu D „Przetwórstwo”
Galeria

Opis projektu

Projekt, który będzie trwał dwa lata (styczeń 2008 – grudzień 2009) przewiduje prowadzenie działań służących zrównoważonemu rozwojowi w piętnastu położonych w zlewni Bugu i Narwi. Następujące gminy przystąpiły do projektu: Brańszczyk, Brok, Długosiodło, Jabłonna Lacka, Łochów, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Pokrzywnica, Rząśnik, Sadowne, Somianka, Sterdyń, Zaręby Kościelne oraz Zatory.
W ramach projektu odbędą się m.in. wyjazdy studyjne (w Polsce i za granicą), seminaria, interaktywne warsztaty tematyczne poświęcone rolnictwu ekologicznemu, produktom tradycyjnym oraz agro- i ekoturystyce, warsztaty w gospodarstwach przetwórczych pokazujące, jak uruchomić małe przetwórstwo ekologicznej lub tradycyjnej żywności, doradztwo indywidualne. Wydane zostaną również publikacje (ulotki, poradniki, mapy) o wyżej wymienionej tematyce, które otrzymają beneficjenci.
Efektem tych działań będzie utworzenie rynku „zielonych” produktów i usług, rozwój rolnictwa ekologicznego, lokalnego przetwórstwa i produktu tradycyjnego oraz agro- i ekoturystyki.
Nad realizacją projektu czuwać będzie zespół w następującym składzie:
Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew, główny koordynator, tel. 601 091 809;
Jolanta Zientek-Varga, asystent, tel. 605 064 613;
Ewa Sieniarska, koordynator ds. rolnictwa ekologicznego tel. 605 064 320;
Izabella Byszewska, koordynator ds. przetwórstwa, tel. 605 064 039;
Aleksandra Priwieziencew, koordynator ds. agro-ekoturystyki, tel. 605 064 189.

Wszystkie konferencje, seminaria, warsztaty, wyjazdy prowadzić będą specjaliści, eksperci i praktycy. Gwarantuje to, że beneficjenci uzyskają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także będą mogli otrzymane informacje i wskazówki wykorzystać w praktyce – wdrożyć we własnych gospodarstwach, przetwórniach, obiektach turystycznych i oczywiście w gminach.
Nowatorskim działaniem projektu jest nie tylko budowanie sieci partnerstwa gmin położonych między Bugiem a Narwią wokół wspólnych atutów, ale również przechodzenie od teorii do praktyki. W wyniku projektu wzbogacona zostanie rolnicza różnorodność biologiczna (przekazanie modelowym gospodarstwom rodzimych ras zwierząt gospodarskich), przyszli rolnicy ekologiczni uzyskają doradztwo indywidualne, podobnie jak i właściciele agroturystyki (podniesienia standardów i dochodzenie do eko-agroturystyki), po raz pierwszy w Polsce wprowadzone zostaną w modelowych gminach standardy tzw. zielonych destynacji (na poziomie samorządów), powstaną modelowe lokalne przetwórnie oraz wypromowane zostaną tradycyjne, lokalnie wyprodukowane produkty
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem, działaniami i aktualnościami projektu.

Schemat projektu – Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej.