Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie jest fundamentem państwa demokratycznego. Jego członkowie mają wpływ na wybór władz rządowych i samorządowych oraz na późniejszą kontrolę i ocenę ich działań, oraz na proces podejmowania decyzji.

Społeczeństwo obywatelskie tworzą jednostki, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe (formalne i nieformalne), ruchy społeczne i religijne, związki zawodowe, przedsiębiorcy ekonomii społecznej czy różnego rodzaju spółdzielnie. Społeczeństwo obywatelskie działa niezależnie od instytucji państwowych. Jego członkowie angażują się i podejmują dobrowolnie działania w ważnych społecznie sprawach – są animatorami, społecznikami, usługodawcami.

Społeczeństwo obywatelskie ma wpływ na działanie organizacji rządowych czy międzynarodowych poprzez udział aktorów społeczeństwa obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji; wiele działań społeczeństwa obywatelskiego dało impuls, rozwinęło czy zablokowało pewne działania polityczne lub przyczyniło się do powstania nowych, międzynarodowych instytucji.

Społeczeństwo obywatelskie wzmocniło autonomię ponadnarodowych instytucji i wprowadziło społeczeństwo obywatelskie na poziom działalności globalnej.