Społeczny Instytut Ekologiczny – Współpraca

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, firmy, instytucje i instytuty oraz osoby indywidualne zainteresowane tematyką szeroko pojętego ekorozwoju, w tym edukacji ekologicznej.
Na wszystkich odpowiedzialnych ludziach spoczywa ni mniej, ni więcej tylko obowiązek ochrony planety.
„Dzielenie się światem” – Michael Carley, Philippe Spapens