Partnerstwo „TIK dla EKORYNERGII seniorów”

Partnerstwo „TIK dla EKORYNERGII seniorów” Seniorzy dla ekologii i zrównoważonego rozwoju – takie motto towarzyszyło działaniom projektu TIK dla EKORYNERGII seniorów, który zakończony został 30 czerwca br.

Projekt był wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między trzema NGO (Polska – Społeczny Instytut Ekologiczny, Szwecji- MobilEducation, Turcja – TROY Environmental Association) i Centrum edukacji dla dorosłych (Austria – SPES Zukunftsakademie). Projekt zrealizowano w ramach programu Erasmus+. Celem pracy międzynarodowego partnerstwa była wymiana doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk i na tej podstawie wypracowanie innowacyjnego podejścia oraz metod nauczania motywujących seniorów do używania Technik Informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) w życiu codziennym: do komunikowania się, do szukania informacji, do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, do wyszukiwania wydarzeń czy do aktywniejszego udziału w życiu publicznym. Ciekawe informacje o partnerach i ich działaniach znajdują się w wydanych po spotkaniach międzynarodowych wiadomościach (Newsletter 1, 2, 3, 4). Rezultatami projektu – opracowanymi wspólnie przez partnerów i przetłumaczonymi na języki partnerów oraz na angielski są: słownik podstawowych pojęć TIK w 5 językach; baza danych organizacji i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, przyrody, klimatu i konsumenta; Informator-przewodnik TIK dla seniora oraz blog na temat ekologii i działań seniorów. Wszystkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie:
http://ecosynergy50plus.com/tik-dla-ekosynergii-seniorow