Zarząd

Tomasz Włoszczowski – prezes zarządu
Wykształcenie wyższe – Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwerystetu Łodzkiego i Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe Komunikacji Społecznej i Mediów PAN. W SIE od 2007 roku. Autor i współautor publikacji z zakresu agro i ekoturystyki. Koordynator projektów realizowanych przez Instytut. Właściciel działającego ekologicznego gospodarstwa rolnego.

Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew – wiceprezes zarządu
Wykształcenie wyższe – Uniwersytet w Lund (Szwecja), Dziennikarskie Studium Podyplomowe UW, kurs rolno-środowiskowy. Autorka programów radiowych (Ziemia jest tylko jedna), reportaży i filmów dokumentalnych dla TV (STOP – temat dla reportera), filmów edukacyjno-dokumentalnych, publikacji poświęconych ekologicznym aspektom polskiej wsi. Autorka i koordynatorka projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Anna Pośnik – członek zarządu – skarbnik
Wykształcenie wyższe – Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe Rolnictwo – Ogrodnictwo z uwzględnieniem agroturystyki i urządzania terenów zieleni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Od 15 lat pracownik Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie. Właścicielka gospodarstwa ekologicznego. Ze Społecznym Instytutem Ekologicznym związana od 2009.