Zarząd

Tomasz Włoszczowski – prezes zarządu

Elżbieta Lenarczyk – Priwieziencew – wiceprezes zarządu

Anna Pośnik – członek zarządu – skarbnik