Zrównoważony rozwój

Rolnictwo to najważniejsza działalność gospodarcza z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i przyrody i środowiska. Z pracy na roli utrzymuje się 60 proc. mieszkańców na Ziemi. Ponad połowa powierzchni ziemi jest intensywnie wykorzystywana do celów rolniczych. Ilość oraz jakość produkcji i konsumpcji mają największy wpływ na zdrowie społeczeństw i na stan środowiska. Obecny system produkcji żywności przyczynia się do zmian klimatycznych, do zanieczyszczania środowiska i zanikania bioróżnorodności. Z wielu analiz wynika, że zachowując obecny system rolnictwa już za 50 lat ludzkość nie będzie w stanie sama się wyżywić.

Dlatego tak ważne są metody uprawy ziemi. Na pytanie co zrobić by produkty rolne były bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt i przyrody odpowiedz jest jedna: przejść na rolnictwo ekologiczne. Z badań FAO wynika, że gdyby cały świat produkował żywność wyłącznie metodami ekologicznymi, to i tak starczyłoby jej dla wszystkich. Bowiem głód na świecie nie wynika z braku żywności, a jedynie z niesprawiedliwego jej podziału, z biedy i wojen.

Rolnictwo ekologiczne to zdrowe uprawy i zdrowa żywność, teraz i w przyszłości. Rolnictwo ekologiczne chroni gleby, zasoby wodne i klimat, przyczynia się do pomnażania bioróżnorodności, nie zanieczyszczać przy tym środowiska substancjami chemicznymi i genetycznie modyfikowanymi organizmami.