Zielona transformacja musi się zacząć od edukacji

ZIELONA TRANSFORACJA MUSI SIĘ ZACZĄĆ OD EDUKACJI

Bez edukacji nic się nie zmieni. Dlatego cieszy nas, że Komisja Europejska zaapelowała do państw członkowskich, by edukacja klimatyczna stała się centralnym elementem unijnych systemów kształcenia i szkolenia.

Komisja Europejska uwzględniła w swoim apelu postulaty ekologów oraz organizacji pozarządowych, którzy od dawna sygnalizowali, że nie da się rozwiązać kryzysu klimatycznego centralnymi decyzjami. Zielona transformacja potrzebuje świadomości ekologicznej i angażowania się wszystkich obywateli – młodych i starszych, bardziej i mniej wykształconych, pochodzących z różnych grup społecznych  i na wszystkich poziomach – lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych. Potrzebna jest szeroka i fachowa oferta szkoleniowa w obszarze ochrony klimatu i środowiska.

Przyjęty na początku roku wniosek Komisji to początek działań w dobrym kierunku. Wniosek ma na celu wsparcie państw członkowskich, szkół, uniwersytetów czy organizacji pozarządowych w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami klimatu i ochroną środowiska. Celem działań będzie m.in. zapewnianie osobom uczącym się, niezależnie od ich wieku, dostępu do edukacji ekologicznej; uznanie, że uczenie się na rzecz zrównoważenia środowiskowego zajmuje priorytetowe miejsce w programach kształcenia i szkolenia oraz uruchomienie krajowych i unijnych środków na rzecz inwestycji w zrównoważoną i zieloną infrastrukturę oraz szkolenia.

Wniosek Komisji musi zostać teraz omówiony przez państwa członkowskie, a następnie przyjęty przez ministrów edukacji UE.