Rolnictwo to najważniejsza działalność gospodarcza z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i przyrody i środowiska

Seniorzy z roku na rok stają się coraz ważniejszą grupą społeczną, bo stale rośnie ich liczba. Są grupą bardzo zróżnicowaną …

Termin bioróżnorodność określony został przez Konwencję o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.

to wzbogacające doświadczenia z naturą i kulturą, organizowane przez odpowiedzialnych przedsiębiorców

jest fundamentem państwa demokratycznego. Jego członkowie mają wpływ na wybór władz rządowych i samorządowych

Wykorzystywanie OZE nie wiąże się z długotrwałym deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie

Społeczny Instytut Ekologiczny (SIE) został założony w 1990 roku w Warszawie. Jest stowarzyszeniem non-profit (nr KRS 0000083414), należącym do grona organizacji pożytku publicznego oraz organizacji strażniczych. Jest członkiem Polskiej Zielonej Sieci, Koalicji na rzecz Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Koalicji Klimatycznej oraz sieci PAN EUROPE. Instytut współpracuje także z Greenpeace i ANPED.

AKTUALNOŚCI i PROJEKTY