Społeczny Instytut Ekologiczny – Publikacje

To już historia. Kilkanaście lat temu publikowaliśmy BIULETYN NIECODZIENNY spraw ekologicznych. Były także publikacje „Biuletynu Niecodziennego” w formie elektronicznej.

W latach 2009 -2010 w ramach projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią” wydaliśmy broszury:

W ramach projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią” ukazały się 2 broszury: „Ekoturysta między Bugiem a Narwią” – przewodnik dla turystów po trasie ekoturystycznej powstałej w wyniku realizacji projektu oraz „Lokalny sytetm certyfkacji ekoturystycznej – przewodnik dla przedsiębiorców turystyki wiejskiej”. Obie pozycje dostępne są (bezpłatnie) w biurze SIE, zamówienia e-mail: biuro@sie.org.pl.

Wydaliśmy także poradniki w ramach projektu „Między Bugiem a Narwią”.

Przypominamy że w ramach projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej” ukazały się 2 nowe poradniki :
– w pionie rolnictwo ekoturystyka: „Ekologiczny Dom Agroturystyczny”. Poradnik zawiera mnóstwo informacji dotyczących przekształcenia swojej działalności i gospodarstwa w bardziej przyjazne środowisku, z korzyścią dla przyrody i dla portfela, począwszy od codziennych działań poprzez zastosowanie energii odnawialnych i nastawienie na ekoturystykę (energia odnawialna, budownictwo pasywne, oczyszczalnie przydomowe, żywienie, tradycyjny ogródek, estetyka wnętrz, marketing itp.)
– w pionie przetwórstwo: „Bęcały, fafernuchy i szare kluski. Dziedzictwo kulinarne między Bugiem a Narwią”. Poradnik prezentuje najciekawsze przykłady specjałów i przetwórstwa lokalnego z terenu projektu, sylwetki wytwórców i przepisy.

Mapa dla ekoturystów.

SIE opublikowało dla terenu projektu „Między Bugiem a Narwią” MAPĘ DLA EKOTURYSTÓW: Bogactwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne. Legendy, tradycje i miejsca pamięci historycznej. Trasy pieszych i rowerowych wędrówek. Gościnne domy agroturystyczne. Odpoczynek i przygoda dla każdego ekoturysty!

Mapa prezentuje 15 gmin uczestniczących w projekcie „Między Bugiem a Narwią – partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”. Znajdują się na niej informacje o rezerwatach, przyrodniczych ciekawostkach i historycznych miejscach, adresy gospodarstw agroturystycznych, lokalnych twórcach oraz daty lokalnych wydarzeń i imprez. Znacząca część obszaru gmin położona jest w obrębie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, obejmuje Puszczę Białą oraz obszary sieci Natura 2000.

NIE MAMY JUŻ ŻADNYCH PUBLIKACJI, WSZYSTKIE BROSZURY, MAPY I BIULETYNY ZOSTAŁY ROZDYSPONOWANE.

Widok na meandry Bugu

Poradniki opublikowane w ramach projektu „Między Bugiem a Narwią”.

Przypominamy w że ramach projektu „Między Bugiem a Narwią” ukazały się 3 poradniki:
– w pionie rolnictwo ekologiczne: „Ochrona bioróżnorodności poprzez rolnictwo ekologiczne.”
– w pionie przetwórstwo: „Produkty lokalne i tradycyjne. Poradnik dla producentów.”
– w pionie ekoturystyka: „Zrównoważony cel podróży – czyli ekoturystyka w gminie. Poradnik dla samorządów.”
Nakłady poradników są już wyczerpane.