NOWY PROJEKT MIĘDZYNARODOWEGO PARTNERSTWA DLA SENIORÓW

TIK, – dlaczego nie kultura i kreatywność dla seniorów

1.04.2021 – 28.02.2023

Świat znalazł się w nieprzewidywalnej sytuacji. Wiele i wielu z nas ma wrażenie, że żyje, w co najmniej dwóch różnych rzeczywistościach… Realnej, często ograniczonej do wąskiego grona osób i kilku miejsc; oraz wirtualnej, w której kontaktować się można z całym światem, ale nie da się go dotknąć. 

Jak odnaleźć miejsce dla siebie, nie zostać z boku, brać udział w wydarzeniach, współdecydować, pozostać kreatywnym, mimo licznych barier i wielu ograniczeń? 

Na te pytania spróbuje odpowiedzieć nowy projekt „TIK, – dlaczego nie kultura i kreatywność dla seniorów?”

Projekt jest wspólną inicjatywą pięciu partnerów – organizacji pozarządowych z Polski (SIE), Turcji (TROYA -http://troyacevre.org), Niemiec (SLO -www. senioren-lernen-online.de), Szwecji (MobilEducation – www. mobileducation.se) i Finlandii (Tiedetila – www.tiedetila.fi). 

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ edukacja dorosłych. 

Ważne dla seniorek i seniorów

Każdy z partnerów zajmuje się edukacją z zakresu tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem w aspekcie środowiska i intelektualnego rozwoju człowieka. Ważną grupą odbiorców prowadzonych działań są seniorzy. Ich sytuacja życiowa, aktywność społeczna czy umiejętności cyfrowe są różne w zależności od kraju. Równie ważna jest jednak dla nich wszystkich silna potrzeba poczucia wspólnoty ponad granicami i podziałami, dialogu międzykulturowego, rozmowy o tym, jak postępować, by nie szkodzić przyrodzie i środowisku czy dialogu na temat tradycji i tożsamości.  Nowoczesne technologie umożliwiają kontakty niezależnie od sytuacji, w której znalazł się świat.  

Cel partnerstwa

Partnerstwo postawiło sobie za cel opracowanie atrakcyjnych treści i metod podnoszenia umiejętności i wykorzystania TIK do udziału w kulturze i rozwijania kreatywności osób starszych. 

Co ważne, to seniorki i seniorzy będą współtwórcami i partnerami działań zgodnie z zasadą nowej kultury uczenia się: „Nie ucz drzewa, jak ma rosnąć. Daj mu tylko ziemię, słońce i wodę”.

Prowadzone w projekcie działania obejmują międzynarodowe spotkania partnerów oraz lokalne warsztaty i spotkania z seniorkami i seniorami. 

Ich celem jest wymiana doświadczeń, poznanie najlepszych praktyk i praca nad rezultatami współpracy partnerskiej. 

Zaplanowano pięć rezultatów projektu

  • cyfrowe historie opowiedziane przez seniorki i seniorów,
  • e-poradnik poświęcony sensorom przeznaczony dla tej grupy, 
  • e-poradnik uczący kreatywnej obserwacji  przyrody, 
  • kursy online na temat kreatywnego pisania,
  • stworzenie bazy danych najlepszych praktyk i przydatnych kontaktów. 

Wszystkie rezultaty, w języku angielskim i językach partnerów, zostaną opublikowane na stronach partnerów oraz Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+ i będą ogólnodostępne.