Spotkanie międzynarodowego partnerstwa projektu „Siła energii obywatelskiej” w ramach programu Erasmus+

W dniach 17-21 sierpnia 2021 w Nordic Folkecenter for Renewable Energy w Hurup w Danii odbyło się seminarium poświęcone zrównoważonej energii w Europie. Uczestniczyło w nim 

48 osób z 18 krajów Europy. Najliczniej reprezentowana była Polska, w tym były cztery osoby ze Społecznego Instytutu Ekologicznego. 

Seminarium było zorganizowane przez INFORSE-EUROPE, czyli Międzynarodową Sieć dla Zrównoważonej Energii, przy pomocy partnerów: WECF Niemcy, SIE Polska, TROYA Turcja, w ramach projektu „Siła Energii Obywatelskiej” realizowanego w ramach programu Erasmus+. Seminarium poświęcone było temu, jak przyspieszyć przejście na zieloną energię za pomocą lokalnych rozwiązań, zaangażowania obywateli i zrównoważonej polityki energetycznej.

Duńczycy mówią:  „Kiedy wieje, jesteśmy bogaci”, bo przy wietrznej pogodzie 100% energii elektrycznej w Danii pochodzi z wiatru. 

Zapraszamy do lektury krótkiej relacji nt. energii odnawialnej w Danii.