Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.

Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna. Do powierzchni Ziemi dociera 86 petawatów mocy, czyli około 5000 razy więcej, niż wynosi zapotrzebowanie ludzkości.

Korzystanie z zasobów odnawialnych przy produkcji energii niesie za sobą wiele korzyści, a zwiększenie udziału zielonej energii na rynku energetycznym może mieć wpływ na wiele obszarów życia:

 

  • bezpieczeństwo energetyczne – korzystanie z OZE nie zmniejsza ich zasobów;
  • niezależność energetyczna – dostęp do OZE jest w każdym miejscu, nie ma potrzeby importu;
  • ceny prądu – konwencjonalne źródła energii są drogie i coraz trudniejsze w wydobyciu;
  • środowisko – zrezygnowanie z elektrowni węglowych zmniejszy emisję szkodliwych substancji i poprawi stan środowiska naturalnego.

 

Projekty

Siła Energii Obywatelskiej

 

projekt w ramach programu ERASMUS+

 

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „Siła energii obywatelskiej”!

Realizacja 1.10.2019 – 31.08.2021

Celem projektu jest wymiana doświadczeń nt. kooperatyw energetycznych/energii obywatelskiej.

Temat niezwykle ważny i bardzo trudny. Bo wymaga nie tylko wiedzy, sprzętu, odpowiedniego prawa; wymaga przede wszystkim umiejętności współpracowania ze sobą ludzi z różnych środowisk i o różnych poglądach. Wymaga kompetencji obywatelskich, świadomości ekologicznej i przedsiębiorczości.

Potrzebujemy transformacji energetycznej, potrzebujemy uwolnić się od myślenia, że inni za nas to załatwią. Są kraje w Europie, których obywatele wzięli w swoje ręce produkcję energii. Dania i Niemcy konsekwentnie budują od lat niezależność energetyczną, m.in. poprzez energetykę obywatelską.

Projekt jest wspólną inicjatywą czterech organizacji pozarządowych z:

Polski (SIE)

Turcji (TROYA) – http://troyacevre.org),

Niemiec (WECF)  – www.wecf.eu)

i Danii (INFORSE–Europe) – http://www.inforse.org/europe).

Do współpracy zaprosiliśmy Związek Stowarzyszeń Polską Zieloną Sieć (zielonasiec.pl), która realizuje Program dla Klimatu. PZS jest jednym z inicjatorów ruchu „Więcej niż energia” – szerokiej społecznej koalicji działającej na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

W ramach projektu obędą się spotkania partnerów z 4 krajów: Polska, Niemcy, Dania, Turcja.

Partnerstwo opracuje:

 

  • Bazę danych najlepszych praktyk
  • Bazę danych instytucji/organizacji/firm zajmujących się tematem (w krajach Partnerstwa)
  • Informator: „Organizacja współpracy w celu tworzenia kooperatyw, oddolne inicjatywy, jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku”.
  • Informator: „Analiza porównawcza kooperatyw energetycznych w Europie Wschodniej, w tym w Polsce i w Turcji”.