Polski Certyfikat Ekoturystyczny

System

Pierwszy w Polsce system ekocertyfikacji dla obiektów turystyki wiejskiej został ustanowiony przez Społeczny Instytut Ekologiczny w ramach projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią”.

Projekt był realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
 
 
 

Certyfikat Zarządzany jest wspólnie przez Społeczny Instytut Ekologiczny oraz 2 stowarzyszenia agroturystyczne: Mazowieckie-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazowieckie Wierzby”.

Cele

Celem Polskiego Certyfikatu Ekoturystycznego jest wdrażanie i promowanie światowych standardów ekoturystycznych w polskiej agroturystyce i turystyce wiejskiej.

Jako definicję ekoturystyki przyjmuje się:
Ekoturystyka to wzbogacające doświadczenia z naturą i kulturą, organizowane przez odpowiedzialnych przedsiębiorców dbających o środowisko, swoich gości oraz lokalną społeczność, której są częścią.

Inspiracją dla utworzenia systemu certyfikacji były istniejące systemy w Norwegii i Rumunii oraz standardy reprezentowane przez Światową Organizację Ekoturystyki- The International Ecotourism Society, której Społeczny Instytut Ekologiczny jest członkiem.

 

Metody

Certyfikat mogą uzyskać obiekty spełniające szereg wymogów dotyczących ekologii, zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, promocji lokalnej kultury, wspierania lokalnej gospodarki. Dokładne kryteria i procedurę uzyskania określają poniższe dokumenty:

Jak uzyskać certyfikat?

Należy zapoznać się z ww. wytycznymi (procedura, kryteria, wniosek) oraz zgłosić e-mailem wstępną chęć uzyskania certyfikatu do przewodniczącego Rady ds. certyfikacji, Aleksandry Sonii Priwieziencew: e-mail: Sonia.priwieziencew@sie.org.pl

Jeżeli obiekt ma szansę spełnić kryteria, wypełniany jest szczegółowy wniosek o certyfikację i odbywa się jedna wizyta kontrolna, z której wnioski przedstawiane są Radzie ds. Certyfikacji. W 2010 r. uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne. Cała procedura trwa ok. 2 miesięcy. Certyfikat przyznawany jest na jeden rok. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku koszt uzyskania certyfikatu to koszt wizyty kontrolnej tj. koszty przyjazdu i pobytu na miejscu min. 2 osób, każdorazowo ustalane indywidualnie.

Członkami Rady ds. certyfikacji są w latach 2010-2012:

  • Sonia Priwieziencew – przewodnicząca Rady, przedstawicielka Społecznego Instytutu Ekologicznego
  • Małgorzata Dąbrowska – przedstawicielka Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
  • Joanna Rykaczewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych „Mazowieckie Wierzby”
  • Danuta Jabłonka-Grabowska – przedstawicielka grupy roboczej – wiceprzewodnicząca Rady
  • Justyna Kaflik – przedstawicielka grupy roboczej
  • Jerzy Kolanowski – przedstawiciel grupy roboczej

Obiekty certyfikowane w 2010 r.

W okresie pilotażowym wdrażania systemu certyfikacji, certyfikat uzyskało 8 obiektów:

 

 

 

 

W grudniu 2010 roku certyfikat otrzymał jeszcze jeden obiekt – gospodarstwo edukacyjno- turystyczne Stajnia Kaliska w Kaliskiej (gmina Łochów), www.stajniakaliska.pl.tl ››

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć certyfikowanych obiektów na stronie sieci ekoturystycznej – www.bugnarew.pl ››