Stowarzyszenie LuXX

Założone w 2000 roku, jego główny cel zawiera się w motto: „Motywujemy do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oferujemy doradztwo i edukację, by ludzie mogli wybierać”.

Kreatywny zespół składający się z ekspertów ochrony środowiska, doradców, biologów, inżynierów, dziennikarzy i IT-ekspertów gwarantuje profesjonalne i praktyczne doradztwo i zarządzanie projektami w dziedzinach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zespół stara się, by ta często trudna wiedza przekazywana była w sposób przystępny dla szerokiej publiczności.

Skonstruowany przez LuXX e.V. „Solar-info-Mobil” – (mobilna platforma informacyjno-demonstracyjna systemów solarnych) informuje od 2002 r. na festynach, targach i innych wydarzeniach o metodach oszczędzania energii i stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Stowarzyszenie nie prowadziło dotąd programów międzynarodowej wymiany wolontariuszy, ale jego członkowie mają długoletnie doświadczenie w zakresie wolontariatu.

Przewodnicząca – Sabine Bruckmann – jest od roku 1990 zaangażowana społecznie w działania różnych organizacji pozarządowych. Jako dyplomowany biolog i doradca ochrony środowiska zajmowała się od 1989 roku akcją wolontariuszy, którzy prowadzili badania wpływu codziennych czynności na stan środowiska, a szczególnie wody pitnej. Pracuje z różnymi grupami społecznymi, na poziomie krajowym i międzynarodowym, pomagając im w budowaniu i wzmacnianiu regionalnych sieci współpracy. Przykładem jest sieć UNSER LAND, która obejmuje 10 solidarnościowych społeczności w 11 okręgach wokół Monachium oraz miasto Monachium.

Działanie Stowarzyszenia jest możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu społecznemu wielu ludzi, którzy postawili sobie za cel ekorozwój swojego regionu, którzy wiedzą, że siła polega na wspólnym działaniu.