Debata Publiczna nt. GMO

Zgodnie z zapowiedzią 8 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyła się Debata Publiczna nt. GMO z udziałem prezydenta Komorowskiego, zwolenników jak i przeciwników organizmów modyfikowanych genetycznie. Społeczny Instytut Ekologiczny reprezentowali: prezes Tomasz Włoszczowski i Sonia Priwieziencew.

Prezydent opowiedział się z kompleksowym rozwiązaniem kwestii dotyczących GMO i uchwaleniem jednej ustawy, która by to regulowała. W trakcie spotkanie była także dyskusja; wypowiadali się naukowcy z jednej jak i z drugiej strony. Argumenty zwolenników GMO były bardzo różne, łącznie z takim, że przeciwnicy GMO są konserwatywni i utrudniają postęp i rozwój naszego kraju, a wręcz całej ludzkości. Trudno z czymś takim dyskutować. Społeczny Instytut Ekologiczny jest zdecydowanie przeciw GMO. Uważamy, że jakiekolwiek uwalnianie modyfiowanych organizmów do środowiska za bardzo niebezpiecznie, szkodliwe i zagrażające bioróżnorodności, a przez to także życiu na Ziemi. GMO oprócz wpływu na środowisko, generuje także negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i zdrowotne i każdy z tych powodów jest wystarczający, by powiedzieć zdecydownie NIE dla GMO. Zapraszamy także do naszej zakładki n/t GMO