Długosiodło i Glonn w kierunku partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Po raz drugi spotkali się przedstawiciele mazowieckiej gminy Długosiodło i bawarskiej gminy Glonn; tym razem samorządowcy, producenci, przedsiębiorcy i lokalni liderzy z Długosiodła odwiedzili gminę Glonn. Realizacja wizyty studyjnej była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Gminy mają wiele wspólnych tematów i spraw, które dzięki współpracy mogą być rozwiązywane przy wykorzystaniu wzajemnej wiedzy i doświadczeń. Nawiązano wiele bezpośrednich kontaktów między grupami zawodowymi. Spotkanie było konstruktywne, a dyskusja na temat współpracy ożywiona i serdeczna.

Obie gminy porozumiały się, co do głównych celów i obszarów partnerstwa, które opierać się będzie na konstruktywnej wymianie wiedzy i doświadczenia w działaniach dotyczących:
1. Energii odnawialnej – gmina Glonn, która do roku 2020 uniezależni się od paliw kopalnianych, ma bardzo duże doświadczenia. Długosiodło jest na etapie wprowadzania odnawialnych źródeł energii: w br. panele słoneczne instalowane są na dachach domów. Gmina jest zainteresowana doradztwem eksperckim dot. zakładów na biomasę, biogaz, programów oszczędności energetycznej w budynkach publicznych.
2.Wymiany uczniów, szkół, współpracy i partnerstwa w celu poszerzenia wiedzy uczniów, kontaktów z rówieśnikami niemieckimi, nauki języka, podejmowania wspólnych międzyszkolnych inicjatywy w tematach ochrony środowiska, kultury, sportu itp.
3. Wymiany doświadczeń samorządowców na temat sprawności funkcjonowania struktur administracyjnych.
4. Wymiany kulturalnej – plenery malarskie, zespoły artystyczne, współpraca między domami kultury.
5. Wymiany know-how w działaniach na rzecz regionalnego produktu i przetwórstwa. Zbudowana w gminie Glonn sieć współpracy rolników, przetwórców i konsumentów może stanowić ciekawy wzór dla Długosiodła.
Burmistrz Glonn Martin Esterl i wójt Długosiodła Stanisław Jastrzębski złożyli deklarację opracowania dokumentu, na podstawie którego będzie można rozpocząć wymianę grup młodzieży, ekspertów, samorządowców, nauczycieli i innych aktywnych w gminach osób. Zdecydowano, że pierwsze działanie dotyczyć będzie nawiązania współpracy między szkołami, tym bardziej, że szkoły w Długosiodle wprowadziły w tym roku naukę języka niemieckiego.

Więcej: fotoreportaż z wizyty ››