Grupa gruzińska z wizytą w Polsce

Wizyta w Polsce grupy Gruzinów: rolników, wykładowców, studentów to część projektu „Produkt ekologiczny i lokalny oraz agroturystyka szansą małych rodzinnych gospodarstw w Gruzji” realizowanego przez SIE i gruzińską organizację SEMA. Ważną część programu stanowi pobyt w Korycinie (woj. podlaskie) od 13 do 18 sierpnia br. Gruzińscy goście poznawać będą – w gospodarstwach posiadających małe serowarnie – tajniki produkcji słynnego sera korycińskiego, by przenieść te doświadczenia do siebie.

Spotkają się też z władzami gminy, członkami Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego i przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska”. Uczestniczyć będą (15 sierpnia) w tradycyjnym Święcie Sera: zaprezentują własne wyroby na specjalnym stoisku, wezmą udział w otwarciu wystawy fotograficznej „Gruzińskie Ziarna   ”, spotkają się z rolnikami. Ważna część pobytu to seminarium „Produkt lokalny w rolnictwie i agroturystyce na Podlasiu” (17 sierpnia), podczas którego eksperci polscy mówić będą m.in. z o bezpieczeństwie żywności i kontroli produkcji w gospodarstwach rolnych i małych zakładach przetwórczych, a także o bioróżnorodności i produktach lokalnych jako atutach gospodarstw agroturystycznych. W ramach programu Gruzini zwiedzą też jedno z gospodarstw agroturystycznych, znaną lokalną serowarnię, poznają walory turystyczne regionu.
Relacja z pobytu grupy w Polsce wkrótce.